รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก

 

The biggest auction ever held in Thailand
Rare Stamps - Coins - Banknotes - Antiques / แสตมป์ เหรียญ ธนบัตร และวัตถุโบราณที่หายาก
 

Montien Riverside Hotel – Chao Praya Ballroom
ณ. โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ – ห้องเจ้าพระยา บอลรูม

Auction Date:
Saturday 10th December 2022 at 9.30 am & Sunday 11th December 2022 at 9.30 am
วันประมูล: วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2565 เวลา 9.30น. และ วันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม 2565 เวลา 9.30น.

Viewing arrangements at / ตรวจสอบสินค้าได้ที่
Montien Riverside Hotel – Chao Praya Ballroom 7th - 10th December 2022 at 10.00 - 19.00
โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ - ห้องเจ้าพระยา บอลรูม วันที่ 7 – 10 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 - 19.00น.


Viewing at our office by appointment only / กรุณานัดเวลาหากต้องการดูสินค้าที่ สนง. ของบริษัทฯ
Catalogue price: 1500 Baht within Thailand, oversea airmail €35, or you may print catalogue on-line here
แคตตาล็อค ราคา 1500 บาทพร้อมค่าจัดส่งในประเทศ €35 พร้อมค่าจัดส่งต่างประเทศ หรือท่านสามารถพิมพ์เอง ที่นี้

Featuring:
Special Grand Auction over over 2,500 lots with starting prices over 35,000,000 THB. (€1,000,000)

Featuring:

Stamps: Large selection of postal history including large selection of early surcharges, varieties, errors in full sheets, rare postal rates, imperforated, double printings, mis-printing, omitted, mis-perf. Full ranges of 1905 -1909 Wat Jang issue and its surcharges including major errors, multiples and covers. Excellent ranges of important basic issues in singles and multiples from early 1st issues collections, early and modern full sheets. Excellent range of Rama IX issues featuring rare archives proofs, specimen. Huge ranges of error, imperfs and excellent value dealer’s lots.

Thai Banknotes: Over 600 lots large selection all series specimen, proofs etc., including, excellent selection uniface note, all series of type notes, extremely rare solid, super solid and lucky numbers 111111 till 999999 and complete sets from, wide ranges of original packs of 100 or 1,000, rare prefixes & signatures, excellent comprehensive of King Rama IX series.

Thai Coins – Medals & Orders: Vase key and very important items of Thai numismatic. Over 800 lots are graded and gold & silver coins, large selection of modern original sealed sacks. Very rare selection of King Chulalongkorn medals & decorations and excellent value dealer’s lots.

Budhha Amulets - Statues: Large selection popular amulets various masters, mixture lots and various casting alloy images.

Foreign Stamps: Selection better PRC sets, world thematic collections and numerous dealer’s lot from A-Z.

Foreign Banknotes: Selection of Chinese high graded notes, Asian items Singapore, Malaysia, Hong Kong, India, Straits Setllement, Laos, Cambodia, Vietnam, Indo-China: Very good ranges of European notes including numerous proof notes etc.

Foreign Coins – Medals & Orders: Selective Asian coins in very high grades. Chinese Imperial vintage and modern gold coins including gold & silver etc. Excellent ranges of Chinese sycee: Asian items including Singapore, Malaysia, Hong Kong, India, Straits Settlement, Indochina etc.

Pod Duang(bullet money) and other ancient coins: Large selection of Pod Duang silver and gold from Sukhothai to early Rattanakosin period, northeastern & northern ancient money, gambling tokens collections.

Artifacts – Antique – Benjarong – Chinese Blue & White – Silverware - Paintings: excellent selection of Rare Chakri, Benjarong bowls, trays, dish, pots, bowls, nut betal set, selection of China blue & white porcelain from all period, excellent selection of Niello and Silverware.

Session 1: THAI PHILATELY - แสตมป์ไทย (PLATE 1)
Saturday 10th December 2022 at 9.30 a.m. / วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2565 เวลา 9.30 น.
 

  Category กลุ่ม Lot No  
SECTION 1 REVENUES อากรแสตมป์ 1-66 Print this section catalogue
SECTION 2 DOCUMENTS, BOOK, etc. เอกสาร หนังสือ และอื่นๆ 67-160 Print this section catalogue
SECTION 3 RAMA V (1868-1910) รัชกาลที่ 5 (2410-2453) 161-373 Print this section catalogue
SECTION 4 POSTMARKS & CANCELLATIONS ตราประทับ 374-407 Print this section catalogue
SECTION 5 RAMA VI (1910-1925) รัชกาลที่ 6 (2453-2468) 408-460 Print this section catalogue
SECTION 6 RAMA VII (1925-1933) รัชกาลที่ 7 (2468-2476) 461-468 Print this section catalogue
SECTION 7 RAMA VIII (1933-1946) รัชกาลที่ 8 (2476-2489) 469-484 Print this section catalogue
SECTION 8 POSTAL HISTORY จดหมายด้านการไปรษณีย์ 485-634 Print this section catalogue
SECTION 9 MODERN ERRORS (1947-present) แสตมป์ตลก (2490-ปัจจุบัน) 635-651 Print this section catalogue
SECTION 10 RAMA IX (1947-present) รัชกาลที่ 9 (2489-ปัจจุบัน) 652-743 Print this section catalogue
SECTION 11 FULL SHEETS แสตมป์ชนิดเต็มแผ่น 744-767 Print this section catalogue
SECTION 12 STAMPS: LOTS 1883-present ายการสแตมป์รวม ร.5 - ร.9 768-831 Print this section catalogue
  NO LOT ไม่มีรายการ 832-1000  

Session 2: THAI BANKNOTE - ธนบัตรไทย (PLATE)
Saturday 10th December 2022 at 1.30 p.m. / วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น.

  Category กลุ่ม Lot No  
SECTION 13 BANKNOTE SERIES I - VIII ธนบัตร รุ่น 1 - 8 1001-1154 Print this section catalogue
SECTION 14 BANKNOTE SOLID, LUCKY NUMBERS ธนบัตรเลขมงคล และ เลขสวย 1155-1366 Print this section catalogue
SECTION 15 ORIGINAL PACKS ธนบัตรเป็นแหนบ 1367-1440 Print this section catalogue
SECTION 16 BANKNOTE SERIES IX - XVII ธนบัตร รุ่น 9 - 17 1441-1541 Print this section catalogue
SECTION 17 COMMEMORATIVE BANKOTES ธนบัตรที่ระลึก 1542-1552 Print this section catalogue
SECTION 18 PROOF - SPECIMENT NOTES ปรู๊ฟ-ธนบัตรตัวอย่าง 1553-1577 Print this section catalogue
SECTION 19 ERRORS NOTES ธนบัตรตลก 1578-1602 Print this section catalogue
SECTION 20 BANKNOTE: LOTS / COLLECTION รายการธนบัตรรวม 1603-1632 Print this section catalogue
  NO LOT ไม่มีรายการ 1633-2000  

Session 3: FOREIGN COINS - BANKNOTES - STAMPS - เหรียญ - ธนบัตร - แสตมป์ต่างประเทศ (PLATE)
Sunday 11th December 2022 at 9.30 a.m. / วันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม 2565 เวลา 9.30 น.

  Category กลุ่ม Lot No  
SECTION 21 FOREIGN COINS เหรียญต่างประเทศ 2001-2120 Print this section catalogue
SECTION 22 FOREIGN BANKNOTES ธนบัตรต่างประเทศ 2121-2188 Print this section catalogue
SECTION 23 FOREIGN STAMPS แสตมป์ต่างประเทศ 2189-2233 Print this section catalogue
  NO LOT ไม่มีรายการ 2234-2300  

Session 4: POD DUANG - ANCIENT MONEY - BUDDHA - CASTING ALLOYS - GOLD COINS -
พดด้วง
- เงินโบราณ - พระ - รูปหล่อ - เหรียญกษาปณ์ทอง (PLATE)
Sunday 11th December 2022 at 10.45 a.m. / วันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม 2565 เวลา 10.45 น.
 

  Category กลุ่ม Lot No  
SECTION 24 COINS-MEDALS: SACKS เหรียญกษาปณ์-ที่ระลึก รายการถุง / กระสอบ 2301-2328 Print this section catalogue
SECTION 25 GOLD COIN: RAMA VI - X (1860-present) เหรียญกษาปณ์ทองคำ ร.4-10 2329-2452 Print this section catalogue
SECTION 26 SUKHOTHAI-AYUDHAYA POD DUANG พดด้วงสุโขทัย-อยุธยา (ก่อน 2325) 2453-2492 Print this section catalogue
SECTION 27 RATTANAKOSIN BULLET (1782-1910) พดด้วงรัตนโกสินทร์ (2325-2453) 2493-2517 Print this section catalogue
SECTION 28 THAI ANCIENT MONEY etc. เงินไทยโบราณ 2518-2577 Print this section catalogue
SECTION 29 BUDDHA AMULETS พระเครื่อง 2578-2687 Print this section catalogue
SECTION 30 BUDDHA & CASTING ALLOYS พระพุทธรูปและรูปหล่อ 2688-2729 Print this section catalogue

Session 5: ARTS - ANTIQUES - WATCHES - รูปภาพ - ศิลปะวัตถุ - นาฬิกา (PLATE)
Sunday 11th December 2022 at 1.00 p.m. / วันอาทิตย์ที่ 11 ันวาคม 2565 เวลา 13.00 น.
 

  Category กลุ่ม Lot No  
SECTION 31 THAI ARTS & PAINTINGS ศิลปะไทย และภาพวาด 2730-2784 Print this section catalogue
SECTION 32 ASIAN ARTS & ANTIQUES ศิลปะเอเชีย และวัตถุโบราณ 2785-2828 Print this section catalogue
SECTION 33 WATCHES - TIMEPIECES - SOUVENIRS นาฬิกา - เครื่องประดับ ของชำร่วย 2829-2842 Print this section catalogue
  NO LOT ไม่มีรายการ 2843-3200  

Session 6: THAI COINS - MEDALS - เหรียญกษาปณ์ - เหรียญที่ระลึกไทย - (PLATE)
Sunday 11th December 2022 at 1.45 p.m. / วันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม 2565 เวลา 13.45 น.
 

  Category กลุ่ม Lot No  
SECTION 34 THAI MEDALS RAMA IV- VIII (1835-1946) เหรียญไทยที่ระลึก ร.4-ร.9 (2378-ปัจจุบัน) 3201-3413 Print this section catalogue
SECTION 35 COINS RAMA IV- VIII (1835-1946) เหรียญกษาปณ์ ร.4-ร.8 (2378-2489) 3414-3487 Print this section catalogue
SECTION 36 COINS: RAMA IX (1947-present) เหรียญกษาปณ์ ร.9-ปัจจุบัน (2490-ปัจจุบัน) 3488-3602 Print this section catalogue
SECTION 37 COINS & MEDALS: LOTS / COLLECTION รายการเหรียญรวม 3603-3663 Print this section catalogue


"Collectibles Market Place" @ Montien Riverside Hotel.

8th – 11th December 2022(4 days) @ Chao Praya Ballroom:
over 15 leading dealers both from local and foreign with huge stocks will be ready for retail and wholesale.

PCGS - NGC - PMG - NCS - HUA XIA
5 World leaders in Coins and Banknotes grading companies are well represented and ready to meet new colleagues and ready for onsite submission.

 

Hotel Booking
Hotel booking please fill up the form via
สำรองห้องพัก กรุณากรอกข้อมูลรายละเอียดของคุณลูกค้าผ่านทาง
Montien Riverside Bangkok

For more information please contact via Facebook and Line below
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ผ่านทาง

Facebook: montien.river
Line: @montienriverside

More detail from the Organizer:
EUR-SEREE COLLECTING CO., LTD.
1256/8 NAKORNCHAISRI ROAD,  DUSIT,  BANGKOK 10300

บจก. เอื้อเสรีคอลเลคติ้ง
1256/8 ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. 10300
Tel: +66 2 243-1789, Fax: +66 2 243-4764 or +66 2 669-2043
e-mail:
auction@eurseree.com
line ID LINE ID: eurseree wechat IWATCHES font face= WeChat ID: eurseree


Bidding agents:
We will not take any responsible for the actions of the agents taken on behalf of the postal bidders or absentee bidders.  It is highly recommended that terms and conditions of each agent have to be agreed, before any services may proceed.

1. Mr. GRASSI  FIORENZO
Member committee of The Philatelic Association of Thailand
P.O.BOX  8  Lak Si
Bangkok  10210
THAILAND

Tel: +66 2 533-9210    
Fax: +66 2 997-7031
Mobile: +66 1 909-1496
E-mail: grassitg@loxinfo.co.th

Languages: Italian, France, German, Thai

2. Mr. HORST OSPER
Expert adviser to Michel catalogue
135/9 Moo 10 Soi Watboonsumphan,
Phantip Village 2,
Nongprue, Banglamung,
Chonburi 20260
THAILAND

Tel: +66 38 410106
Fax: +66 38 410106
Mobile: +66 6 140-0976

Languages:  German, English, Thai