รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 38.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล
Found 2707 items, showing 1 to 50.    Next 50 Matches

more details

LOT NO: 1    meaning
Starting: THB 8000   Approx: € 210  Download Blank POST-BID
"1883 “General Revenues - First Issue(Suit)” Tical, trail colour proof in green on thin paper, imperf, unmounted, exhibition item. VF.(1)"
2426 “พระบรมรูป ร.๕ อากรแสตมป์ชุดแรก” ราคา บาท ตัวอย่างทดลองสีเขียว บนกระดาษบาง ไม่ปรุรู ไม่มีฮินท์ เหมาะกับการประกวด สวยมาก VF.(1)

Auction Result for LOT NO:1:   Sold at THB 8000

more details

LOT NO: 2    meaning meaning
Starting: THB 3000   Approx: € 78  Download Blank POST-BID
1883 “General Revenues - First Issue” 1Tical (#FG-0005) multiple block of 56(7x8). Unused fine without gum. One value damaged. Few spots of stain on reverse. F.(56)
2426 “อากรแสตมป์ทั่วไป ชุดแรก” ราคา 1บาท(#FG-0005) บล็อค 56(7x8) ยังไม่ใช้ ไม่มีกาวดวงหนึ่งเสีย มีจุดสนิมหลายจุดที่ด้านหลัง F.(56)

Auction Result for LOT NO:2:   Sold at THB 3600

more details

LOT NO: 3    meaning meaning
Starting: THB 12000   Approx: € 315  Download Blank POST-BID
1915 “Court Fee” 2nd Issue printed by Giesecke & Devrient 80b.(#FC-2110) in block of 4. Used. Fine. Rare. F.(4)
2458 “ชุดฤชากร” ชุดที่ 2 พิมพ์โดย Giesecke & Devrient ราคา 80บ.(#FC-2110) บล็อคสี่ ใช้แล้ว สภาพดี หายาก F.(4)

Auction Result for LOT NO:3:   unsold

more details

LOT NO: 4    meaning
Starting: THB 30000   Approx: € 789  Download Blank POST-BID
Agriculture Tax - Proof of navy blue colour Tamlung in vertical pair. Unwatermarked papper without gum. Very fine. VF.(2)
อากรค่านา - ปรู๊ฟราคาตำลึง สีน้ำเงิน สองดวงคู่แนวตั้ง บนกระดาษไม่มีลายน้ำและม่มีกาว สภาพดีมาก VF.(2)

Auction Result for LOT NO:4:   unsold

more details

LOT NO: 5    meaning
Starting: THB 10000   Approx: € 263  Download Blank POST-BID
"Document - Double fold Court of Appeals Document paper affixed with General Revenue First Issue - Revalued 1Chang on Salung(#FG-0114)x1 surcharge in black, totally 1 value in amount of 1chang paying for sentence fee. Tied by court cancellation in black and court seal in red. F.(1) "
เอกสาร - เอกสารศาลอุทธรณ์หน้าคู่ผนึกอากรทั่วไปชุดแรก - แก้ราคา ราคา 1ชั่ง บน สลึง(#FG-0114)x1 ดวง ตัวพิมพ์แก้สีดำ รวม 1 ดวง เป็นเงิน 1ชั่ง จ่ายค่าตัดสิน ตราประทับของศาลด้วยหมึกสีดำและตราศาลด้วยหมึกสีแดง F.(1)

Auction Result for LOT NO:5:   Sold at THB 10000

more details

LOT NO: 6    meaning
Starting: THB 5000   Approx: € 131  Download Blank POST-BID
"Document - Document of Court of Appeals affixed with General Revenue First Issue - Revalued 1Chang on Salung(#FG-0114)x1 surcharge in black, 40Baht on Seek(#FG-0112)x1 surcharge in black, NungBaht on 1 Seeo(#FG-0102)x3 surcharge in black, 1Att on Seeo(#FG-0101)x3, and Agricultax Tax 2Salung x 1. Totally 9 values in amount of 123Baht 2Salung and 3Atts. All tied by court cancellation in black. Also at lower right corner affixed with 1 stamp but damaged. Upper left corner fault. (1) "
"เอกสาร - เอกสารศาลอุทธรณ์ ผนึกอากรทั่วไปชุดแรก-แก้ราคา ราคา 1ชั่ง บน สลึง(#FG-0114)x1 ดวง ตัวพิมพ์แก้สีดำ, 40บาท บน ซีก(#FG-0112)x1 ดวง ตัวพิมพ์แก้สีดำ, หนึ่งบาท บน 1เสี้ยว(#FG-0102)x3ดวง ตัวพิมพ์แก้สีดำ 1อัฐบนเสี้ยว x3 ดวง ตัวพิมพ์แก้สีดำ(#FG-0101)x3ดวง ตัวพิมพ์แก้สีดำ และอากรค่านาชุดแรก 2สลึง x1 ดวง รวม 9 ดวง เป็นเงิน 123บาท 2สลึง และ 3อัฐ ทั้งหมดประทับด้วยตราประทับของศาลด้วยหมึกสีดำ มุมล่างด้านขวาผนึกแสตมป์อีกหนึ่งดวงแต่ชำรุด มุมบนซ้ายแหว่ง (1)"

Auction Result for LOT NO:6:   Sold at THB 33000

more details

LOT NO: 7    meaning
Starting: THB 5000   Approx: € 131  Download Blank POST-BID
"Document - Court Document affixed stamp 3 times: 1st time affixed with General Revenue First Issue - Revalued 40Baht on Seek(#FG-0112)x1 surcharge in black, 20Baht on Seek(#FG-0111)x1 surcharge in black, 10Baht on Seek(#FG-0110)x1 surcharge in black, 4Baht on Seo(#FG-0105)x1 surcharge in black; 2nd time affixed with 4Baht on Seo(#FG-0105)x1 surcharge in black and General Revenue First Issue 1Tical(#FG-0005)x1; and 3rd time affixed with General Revenue First Issue 1Tical(#FG-0005)x1. Totally 7 values in amount of 80Baht paying for the sentence fee. All tied by court cancellation in black. Left and bottom fault. (1) "
"เอกสาร - เอกสารศาลผนึกแสตมป์ 3 ครั้ง: ครั้งที่ 1 ผนึกอากรทั่วไปชุดแรก-แก้ราคา ราคา 40บาท บน ซีก(#FG-0112)x1 ดวง ตัวพิมพ์แก้สีดำ, 20บาท บน ซีก (#FG-0111)x1 ดวง ตัวพิมพ์แก้สีดำ, 10บาท บน ซีก(#FG-0110)x1 ดวง ตัวพิมพ์แก้สีดำ, และ 4บาท บน เสี้ยว(#FG-0105)x1 ดวง ตัวพิมพ์แก้สีดำ; ครั้งที่ 2 ผนึกอากรทั่วไปชุดแรก-แก้ราคา ราคา 4บาท บน เสี้ยว (#FG-0105)x1 ดวง ตัวพิมพ์แก้สีดำ และผนึกอากรทั่วไปชุดแรก ราคา 1บาท(#FG-0005)x1 ดวง; และครั้งที่ 3 ผนึกอากรทั่วไปชุดแรก ราคา 1บาท(#FG-0005)x1 ดวง รวม 7 ดวง เป็นเงิน 80บาท จ่ายค่าตัดสิน ทั้งหมดประทับด้วยตราประทับของศาลด้วยหมึกสีดำ ด้านซ้ายและด้านล่างมีตำหนิ (1) "

Auction Result for LOT NO:7:   Sold at THB 8000

more details

LOT NO: 8    meaning
Starting: THB 9000   Approx: € 236  Download Blank POST-BID
"Document - Court Document franking with General Revenue First Issue - Revalued 40Baht on Seek (#FG-0112)x1 surcharge in black, 10Baht on Seek (#FG-0110)x1 surcharge in black, 2Baht on Seeo (#FG-0104)x1 surcharge in black, 1Att on Seeo (#FG-0101)x1 surcharge in black, and General Revenue First Issue 1Tical(#FG-0006)x1, total 5 values in amount of 53Baht 1Att. Tied by “SANAM SATIT YUTITUM, APPEAL COURT” cancellation in black ink and mark “X” in black. Triple folded. F.(1) "
"เอกสาร - เอกสารศาลผนึกอากรทั่วไปชุดแรก - แก้ราคา ราคา40บาท บนซีก (#FG-0112)x1 ดวง ตัวพิมพ์แก้สีดำ, ราคา 10บาท บน ซีก (#FG-0110)x1 ดวง ตัวพิมพ์แก้สีดำ, ราคา 2บาท บนเสี้ยว (#FG-0104)x1 ดวง ตัวพิมพ์แก้สีดำ, ราคา 1อัฐ บน เสี้ยว (#FG-0101)x1 ดวง ตัวพิมพ์แก้สีดำ, และอากรทั่วไปชุดแรกราคา 1บาท(#FG-0006)x1 ดวง, รวม 5 ดวง เป็นเงิน 53บาท 1อัฐ ประทับตรา “สนามสถิตย์ยุติธรรม ศาลอุทธรณ์” มีรอยพับสามรอย F.(1) "

Auction Result for LOT NO:8:   Sold at THB 16000

more details

LOT NO: 9    meaning
Starting: THB 4000   Approx: € 105  Download Blank POST-BID
Document - Court Document affixed with General Revenue First Issue - Revalued 40Baht on 1 Seek(#FG-0112)x1 surcharged in black totally 1 value in amount of 40Baht paying for sentence fee. Tied by court cancellation. Fine. F(1)
เอกสาร - เอกสารศาลผนึกอากรทั่วไปชุดแรก แก้ราคา - ราคา 40บาท บน 1 ซีก(#FG-0112)x1 ตัวพิมพ์แก้สีดำ รวม 1 ดวง เป็นเงิน 40บาท จ่ายค่าตัดสิน ประทับตราศาลสองตรา สภาพดี F.(1)

Auction Result for LOT NO:9:   Sold at THB 4000

more details

LOT NO: 10    meaning
Starting: THB 4000   Approx: € 105  Download Blank POST-BID
Document - Court Document affixed with General Revenue First Issue - Revalued 40Baht on 1 Seek(#FG-0112)x1 surcharged in black totally 1 value in amount of 40Baht paying for sentence fee. Tied twice by court cancellation. Some perforation stained. Upper left fault. (1)
เอกสาร - เอกสารศาลผนึกอากรทั่วไปชุดแรก แก้ราคา - ราคา 40บาท บน 1 ซีก(#FG-0112)x1 ตัวพิมพ์แก้สีดำ รวม 1 ดวง เป็นเงิน 40บาท จ่ายค่าตัดสิน ประทับตราศาลสองตรา รอยปรุบางส่วนเป็นสนิม มุมบนด้านซ้ายมีตำหนิ (1)

Auction Result for LOT NO:10:   Sold at THB 4000

more details

LOT NO: 11    meaning
Starting: THB 5000   Approx: € 131  Download Blank POST-BID
"Document - Document of Court of Appeals affixed with General Revenue First Issue - Revalued 40Baht on Seek(#FG-0112)x1 surcharge in black and General Revenue First Issue 1Tical(#FG-0006)x1 totally 2 values in amount of 41Baht paying for sentence fee and subpoena fee. Also affixed with General Revenue First Issue - Revalued 20Baht on Seek(#FG-0111)x1 surcharge in black, 4Baht on Seeo(#FG-0105)x1 surcharge in black and General Revenue First Issue 1Tical(#FG-0006)x1, totaly 3 values in amount of 25Baht but not mention pay for what. All tied by court cancellation in black. Fault but still fine. (1) "
"เอกสาร - เอกสารศาลอุทธรณ์ผนึกอากรทั่วไปชุดแรก - แก้ราคา ราคา 40บาท บน ซีก(#FG-0112)x1 ดวง ตัวพิมพ์แก้สีดำ และอากรทั่วไปชุดแรก ราคา 1บาท(#FG-0006)x1 ดวง รวม 2 ดวง เป็นเงิน 41บาท จ่ายค่าตัดสินและค่าหมาย ยังติดผนึกอากรทั่วไปชุดแรก - แก้ราคา ราคา 20บาท บน ซีก(#FG-0111)x1 ดวง ตัวพิมพ์แก้สีดำ, 4บาท บน เสี้ยว(#FG-0105)x1 ดวง ตัวพิมพ์แก้สีดำ และอากรทั่วไปชุดแรก ราคา 1บาท(#FG-0006)x1 ดวง รวม 3 ดวง เป็นเงิน 25บาท แต่ไม่ได้ระบุว่าจ่ายค่าอะไร ทั้งหมดประทับด้วยตราประทับของศาลด้วยหมึกสีดำ มีตำหนิแต่สภาพยังดี (1) "

Auction Result for LOT NO:11:   Sold at THB 8200

more details

LOT NO: 12    meaning
Starting: THB 6000   Approx: € 157  Download Blank POST-BID
"Document - Verdict dated 14 November R.S. 118 affixed with a single General Revenue First issue - Revalued 40Baht on 1 Seek (#FG-0112) surcharged in black paying for sentence fee, tied by Court of Appreals - Civil Case handstamp in black. A hole on upper right and minor fault. Fine. F.(1)"
เอกสาร - คำตัดสินลงวันที่ 14 พฤศจิกายน ร.ศ. 118 ผนึกอากรทั่วไปชุดแรก - แก้ราคา ราคา 40 บาท บน 1 ซีก (#FG-0112) ตัวพิมพ์แก้สีดำ จ่ายค่าตัดสินประทับตราศาลอุทธรณ์คดีราษฎรด้วยหมึกสีดำ มุมบนด้านขวาเจาะรูหนึ่งรูและมีตำหนิ สภาพดี F.(1)

Auction Result for LOT NO:12:   unsold

more details

LOT NO: 13    meaning
Starting: THB 5000   Approx: € 131  Download Blank POST-BID
"Document - Verdict dated 15 November R.S. 113 affixed with General Revenue First Issue - Revalued 4Baht on Seeo (#FG-0105)x1 surcharge in black and 40Baht on Sik(#FG-0112)x1 surcharge in black, totally 2 values in amount of 44Baht paying for sentence fee 40Baht and copying the verdict fee 4Baht. Both tied by “X” in black and court seal in red. Punching hole on uppper left. Fine. F.(1) "
เอกสาร - คำตัดสินลงวันที่ 15 พฤศจิกายน ร.ศ. 113 ผนึกอากรทั่วไปชุดแรก - แก้ราคา ราคา 4บาท บนเสี้ยว (#FG-0105)x1 ดวง ตัวพิมพ์แก้สีดำ และราคา 40บาท บนซีก(#FG-0112)x1 ดวง ตัวพิมพ์แก้สีดำ รวม 2 ดวง เป็นเงิน 44บาท จ่ายค่าตัดสิน40บาท และค่าคัดคำตัดสิน 4บาท ทั้งคู่ขีดฆ่าด้วยเครื่องหมาย “X” ด้วยหมึกสีดำและตราศาลหมึกสีแดง มุมบนด้านซ้ายเจาะรูหนึ่งรู สภาพดี F.(1)

Auction Result for LOT NO:13:   Sold at THB 6200

more details

LOT NO: 14    meaning
Starting: THB 6000   Approx: € 157  Download Blank POST-BID
Court's Sentence - Court's sentence No. 135 dated 30 May R.S. 115 affixed with General Revenue First Issue - Revalued 20 Baht on 1 Seek (#FG-0111) surcharge in black tied by court cancellation. Some perf stained and scrap on stamp. Upper left corner fault. F.(1)
คำพิพากษา - คำพิพากษา ที่ 135 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม ร.ศ. 115 ผนึกอากรทั่วไปชุดแรก - แก้ราคา ราคา 20 บาท บน 1 ซีก (#FG-0111) ตัวแก้พิมพ์สีดำ ประทับด้วยตราประทับของศาล รอยปรุบางส่วนเป็นสนิมและมีเศษกระดาษติดบนดวงแสตมป์ มุมบนด้านซ้ายมีตำหนิ F.(1)

Auction Result for LOT NO:14:   unsold

more details

LOT NO: 15    meaning
Starting: THB 5000   Approx: € 131  Download Blank POST-BID
"Document - Document of Court of Appeals affixed with General Revenue First Issue - Revalued 20Baht on Seek(#FG-0111)x1 surcharge in black, 4Baht on Seeo(#FG-105)x1 surcharge in black and 1Att on Seeo(#FG-0101)x5 surcharge in black, totally 7 values in amount of 24Baht 5Atts. At lower right affixed General Revenue First Issue 1Tical(#FG-0006) in pair. All tied by court cancellation in black. Triple folded and fault. (1) "
"เอกสาร - เอกสารศาลอุทธรณ์ผนึกอากรทั่วไปชุดแรก - แก้ราคา ราคา 20บาท บน ซีก(#FG-0111)x1 ดวง ตัวพิมพ์แก้สีดำ, 4บาท บน เสี้ยว(#FG-105)x1 ดวง ตัวพิมพ์แก้สีดำ และ 1อัฐ บน เสี้ยว(#FG-0101)x5 ดวง ตัวพิมพ์แก้สีดำ รวม 7 ดวง เป็นเงิน 24บาท 5อัฐ มุมล่างขวาผนึกอากรทั่วไปชุดแรก ราคา 1บาท(#FG-0006)x1 คู่ ทั้งหมดประทับด้วยตราประทับของศาลด้วยหมึกสีดำ มีรอยพับสามรอยและมีตำหนิ (1) "

Auction Result for LOT NO:15:   Sold at THB 5800

more details

LOT NO: 16    meaning
Starting: THB 4000   Approx: € 105  Download Blank POST-BID
"Document - Appeal Court Document franking with General Revenue First Issue - Revalued 20Baht on Seek (#FG-0111)x2 surcharge in black and General Revenue First Issue 1Tical( #FG-0006)x1, total 3 values in amount of 43Baht. Tied by “APPEAL COURT CIVIL CASE” cancellation in black. F.(1) "
"เอกสาร - เอกสารศาลผนึกอากรทั่วไปชุดแรก - แก้ราคา ราคา 20บาท บนซีก (#FG-0111)x2 ดวง ตัวพิมพ์แก้สีดำ และอากรทั่วไปชุดแรก ราคา 1บาท( #FG-0006)x1 ดวง, รวม 3 ดวง เป็นเงิน 43บาท ประทับตรา “ศาลอุทธรณ์ คดีราษฎร” หมึกสีดำ F.(1) "

Auction Result for LOT NO:16:   unsold

more details

LOT NO: 17    meaning
Starting: THB 5000   Approx: € 131  Download Blank POST-BID
"Document - Court Document affixed with General Revenue First Issue - Revalued 20Baht on Seeo (#FG-0111)x2 surcharge in black, 10Baht on Seeo (#FG-0110)x1 surcharge in black, 4Baht on Seeo(#FG-0105)x2 surcharge in black, General Revenue First Issue 1Salung(#FG0004)x1 and 1Baht(#FG-0006)x3, totally 9 values in amount of 61Baht 1 Salung. All tied by court cancellation in black. Top and right fault. (1) "
"เอกสาร - เอกสารศาล ผนึกอากรทั่วไปชุดแรก - แก้ราคา ราคา 20บาท บน เสี้ยว(#FG-0111)x2 ดวง ตัวพิมพ์แก้สีดำ, 10บาท บน เสี้ยว(#FG-0110)x1 ดวง ตัวพิมพ์แก้สีดำ, 4บาท บน เสี้ยว(#FG-0105)x2 ดวง ตัวพิมพ์แก้สีดำ, อากรทั่วไปชุดแรก ราคา 1สลึง(#FG0004)x1 ดวง และ 1บาท(#FG-0006)x3 ดวง รวม 9 ดวง เป็นเงิน 61บาท 1 สลึง ทั้งหมดประทับด้วยตราประทับของศาลด้วยหมึกสีดำ ด้านบนและด้านขวามีตำหนิ(1) "

Auction Result for LOT NO:17:   Sold at THB 8200

more details

LOT NO: 18    meaning
Starting: THB 8000   Approx: € 210  Download Blank POST-BID
"Document - Court Document No. 116 affixed with General Revenue First Issue - Revalued 20Baht on Sik(#FG-0111)x3 surcharge in black, totally 3 values in amount of 60Baht paying for sentence fee 20Baht by proposition and 2 defendants. Each value tied by court cancellation in black. Fault but still fine. (1) "
เอกสาร - เอกสารศาลเลขที่ 116 ผนึกอากรทั่วไปชุดแรก - แก้ราคา ราคา 20บาท บน ซีก(#FG-0111)x3 ดวง ตัวพิมพ์แก้สีดำ รวม 3 ดวง เป็นเงิน 60บาท โจทย์และจำเลย 2 คน จ่ายค่าตัดสินคนละ 20บาท ทุกดวงประทับด้วยตราประทับของศาลด้วยหมึกสีดำ มีตำหนิแต่สภาพยังดี (1)

Auction Result for LOT NO:18:   Sold at THB 8000

more details

LOT NO: 19    meaning
Starting: THB 5000   Approx: € 131  Download Blank POST-BID
"Document - Double fold Court Document paper affixed with General Revenue First Issue - Revalued 20Baht on Seek(#FG-0111)x1 surcharge in black, totally 1 value in amount of 20Baht paying for sentence fee. Tied twice by court cancellation in black. F.(1) "
เอกสาร - เอกสารศาลหน้าคู่ผนึกอากรทั่วไปชุดแรก - แก้ราคา ราคา 20บาท บน ซีก(#FG-0111)x1 ดวง ตัวพิมพ์แก้สีดำ รวม 1 ดวง เป็นเงิน 20บาท จ่ายค่าตัดสิน ตราประทับของศาลด้วยหมึกสีดำสองตรา F.(1)

Auction Result for LOT NO:19:   unsold

more details

LOT NO: 20    meaning
Starting: THB 5000   Approx: € 131  Download Blank POST-BID
"Document - Verdict No. 228 affixed with General Revenue First Issue - Revalued 10Baht on Seeo (#FG-0110)x 1 pair surcharge in black, totally 2 values in amount of 20Baht. Both tied by court cancellation in black. Left side fault. (1) "
เอกสาร - คำตัดสินลง ที่ 228 ผนึกอากรทั่วไปชุดแรก - แก้ราคา ราคา 10บาท บนเสี้ยว (#FG-0110)x1 คู่ ตัวพิมพ์แก้สีดำ รวม 2 ดวง เป็นเงิน 20บาท ทั้งคู่ประทับด้วยตราประทับของศาลด้วยหมึกสีดำ ด้านซ้ายมีตำหนิ ((1)

Auction Result for LOT NO:20:   unsold

more details

LOT NO: 21    meaning
Starting: THB 5000   Approx: € 131  Download Blank POST-BID
"Document - Document of Court of Appeals - Civil Case No. 2367 dated 8 December R.S. 112 franking with General Revenue First Issue - Revalued 10baht on 1 Seek (#FG-0110) surcharged in black, and General Revenue First issue 1Tical(#FG-0005) strip of 6, totally 7 values in amount of 16baht paying for sentence fee 10baht and no mention 6baht paying for what. Stamps tied by “X” in black ink. Upper left with a hole. Nicely mounted on exhibit page. F.(1) "
เอกสาร - เอกสารศาลอุทธรณ์ - คดีราษฎร ที่ 2367 วันที่ 8 ธันวาคม ร.ศ. 112 ผนึกอากรทั่วไปชุดแรก-แก้ราคา ราคา 10บาท บน 1ซีก (#FG-0110) ตัวพิมพ์แก้สีดำ หนึ่งดวง และอากรทั่วไปชุดแรก ราคา 1บาท(#FG-0005) แถวแนวนอน 6 ดวง รวม 7 ดวง เป็นเงิน 16บาท จ่ายค่าตัดสิน 10บาท อีก 6บาท ไม่ได้ระบุว่าจ่ายค่าอะไร แสตมป์ถูกขีดฆ่าด้วย “X” หมึกสีดำ มุมบนซ้ายมีรู 1 รู จัดอย่างสวยงามบนกระดาษสำหรับการประกวด F.(1)

Auction Result for LOT NO:21:   unsold

more details

LOT NO: 22    meaning
Starting: THB 5000   Approx: € 131  Download Blank POST-BID
"Document - Court Document dated 17 July R.S. 114 affixed with General Revenue First issue 1Salung(#FG-0004)x1, General Revenue First Issue - Revalued 10Baht on Seek(#FG-0110)x1 surcharge in black, NungBaht on 1 Seeo surcharge in red (unrecorded)x3, and 8x1Att on 64Atts Provisional Issue postage stamps. All tied by court cancellation in black. Upper left corner with several holes. (1) "
"เอกสาร - เอกสารศาลลงวันที่ 17 กรกฎาคม ร.ศ. 114 ผนึกอากรทั่วไปชุดแรก ราคา 1สลึง(#FG-0004)x1 ดวง, อากรทั่วไปชุดแรก-แก้ราคา ราคา 10บาท บน ซีก(#FG-0110)x1 ดวง ตัวพิมพ์แก้สีดำ, ราคา หนึ่งบาท บน 1 เสียว ตัวพิมพ์แก้สีแดง (ยังไม่ได้รับการบันทึก)x3, และแสตมป์ชุดชั่วคราว 1อัฐ บน 64อัฐ 8ดวง ทั้งหมดประทับด้วยตราประทับของศาลด้วยหมึกสีดำ มุมด้านซ้ายมีรูหลายรู (1) "

Auction Result for LOT NO:22:   Sold at THB 33000

more details

LOT NO: 23    meaning
Starting: THB 2000   Approx: € 52  Download Blank POST-BID
"Document - Civil Court Document dated 31 July R.S. 113 franking with General Revenue First Issue - Revalued 4Baht on Seeo (#FG-0105)x1 surcharge in black, total 1 value in amount of 4Baht. Tied by “??ALPHAENG KASEM RAJSUPAVADEE” cancellation in black. F.(1) "
เอกสาร - เอกสารศาลแพ่ง ลงวันที่ 31 กรกฎาคม ร.ศ. 113 ผนึกอากรทั่วไปชุดแรก - แก้ราคา ราคา 4บาท บนเสี้ยว (#FG-0105)x1 ดวง ตัวพิมพ์แก้สีดำ รวม 1 ดวง เป็นเงิน 4 บาท ประทับตรา “ศาลแพ่งเกษม ราชสุภาวดี” หมึกสีดำ F.(1)

Auction Result for LOT NO:23:   Sold at THB 2000

more details

LOT NO: 24    meaning
Starting: THB 5000   Approx: € 131  Download Blank POST-BID
"Document - Verdict Document affixed with General Revenue First issue 1 Seek revalued 4Baht(#FG-0107) surcharged in black in horizontal pair, totally 2 values in amount of 8Baht paying for sentence fee. Tied by “SANAM SATIT YUTITUM, COURT OF APPEAL” cancellation dated 19 June R.S. 115 in black. Punching hole on upper right. F.(1) "
เอกสาร - คำตัดสิน ผนึกอากรทั่วไปชุดแรก - แก้ราคา ราคา 4บาท บน 1ซีก(#FG-0107) คู่แนวนอน ตัวพิมพ์แก้สีดำ รวม 2 ดวง เป็นเงิน 8บาท จ่ายค่าคำตัดสิน ประทับตรา “สนามสถิตย์ยุติธรมม ศาลอุทธรณ์” วันที่ 19 มิถุนายน ร.ศ. 115 หมึกสีดำ มุมบนด้านขวาเจาะรูหนึ่งรู F.(1)

Auction Result for LOT NO:24:   Sold at THB 5000

more details

LOT NO: 25    meaning
Starting: THB 5000   Approx: € 131  Download Blank POST-BID
"Document - Document of Court of Appeals affixed with General Revenue First issue 1Tical(#FG-0005)x1, General Revenue First Issue - Revalued 4Baht on Seo(#FG-0105)x2, 1Att on Seeo(#FG-0101)x7, and Agricultax Tax 2Salung x 1. Totally 11 values in amount of 9Baht 39Atts paying for court fee. All tied by court cancellation in black. Minor fault on the right. (1)"
"เอกสาร - เอกสารศาลอุทธรณ์ ผนึกอากรทั่วไปชุดแรก ราคา 1บาท(#FG-0005)x1 ดวง, อากรทั่วไปชุดแรก-แก้ราคา ราคา 4บาท บน เสี้ยว(#FG-0105)x2 ดวง , 1อัฐ บน เสี้ยว(#FG-0101)x7 ดวง, และอากรค่านาชุดแรก ราคา 2สลึง x 1 ดวง รวม 11 ดวง เป็นเงิน 9บาท 39อัฐ จ่ายค่าขึ้น ทั้งหมดประทับด้วยตราประทับของศาลด้วยหมึกสีดำ ด้านขวามีตำหนิเล็กน้อย (1)"

Auction Result for LOT NO:25:   Sold at THB 7000

more details

LOT NO: 26    meaning
Starting: THB 1000   Approx: € 26  Download Blank POST-BID
"Document - Court Document affixed with General Revenue - Revalued 4Baht on Seeo (#FG-0105)x1 surcharged in black totally 1 value in amount of 4Baht paying for court fee 4Baht, tied by court cancellation. Document 3-folded and fault on upper left and bottom. (1)"
เอกสาร - เอกสารศาล ผนึกอากรทั่วไปชุดแรก-แก้ราคา ราคา 4บาท บน เสี้ยว (#FG-0105)x1 ดวง ตัวแก้พิมพ์สีดำ รวม 1 ดวง เป็นเงิน 4บาท จ่ายค่าขึ้นศาล 4บาทประทับด้วยตราประทับของศาล เอกสารมีรอยพับ 3 รอย มุมบนด้านซ้ายและด้านล่างมีตำหนิ (1)

Auction Result for LOT NO:26:   Sold at THB 1000

more details

LOT NO: 27    meaning
Starting: THB 5000   Approx: € 131  Download Blank POST-BID
"Document - Court Document affixed with General Revenue First Issue - Revalued 4Baht on 1 Seeo (#FG-0105) surcharged in black, 1Att on 1 Seeo (#FG-0101) 2 blocks of 4 & vertical pair surcharge in black, General Revenue First Issue 1Tical(#FG-0006) pair and 1Salung(#FG-0004), totally 14 values in amount of 6Baht and 1Salung and 10Atts. All tied by court cancellation in black. Some fault. F.(1)"
"เอกสาร - เอกสารศาลผนึกอากรทั่วไปชุดแรก - แก้ราคา ราคา 4บาท บน เสี้ยว (#FG-0105) ตัวพิมพ์แก้สีดำ, 1อัฐ บน 1 เสี้ยว (#FG-0101) บล็อคสี่ 2 บล็อค และคู่แนวตั้ง ตัวพิมพ์แก้สีดำ, อากรทั่วไปชุดแรก ราคา 1บาท(#FG-0006) หนึ่งคู่ และ 1สลึง(#FG-0004) รวม 14 ดวง เป็นเงิน 6บาท 1สลึงและ 10อัฐ ทั้งหมดประทับด้วยตราประทับของศาลด้วยหมึกสีดำ มีตำหนิ F.(1)"

Auction Result for LOT NO:27:   Sold at THB 9000

more details

LOT NO: 28    meaning
Starting: THB 1500   Approx: € 39  Download Blank POST-BID
"Document - Court Document affixed with General Revenue First Issue - Revalued 4Baht on 1 Seeo (#FG-0105)x2 surcharged in black, total 2 values in amount of 8Baht paying for sentence fee 8Baht . All tied by “X” in black. Upper left corner with one punching hole on the left. Fine. F.(1)"
เอกสาร - เอกสารศาลผนึกอากรทั่วไปชุดแรก - แก้ราคา ราคา 4 บาท บน 1 เสี้ยว (#FG-0105) 2 ดวง ตัวพิมพ์แก้สีดำ รวม 2 ดวง เป็นเงิน 8 บาท จ่ายค่าตัดสิน 8 บาท ทั้งคู่ขีดฆ่าด้วยเครื่องหมาย “X” ด้วยหมึกสีดำ มุมบนด้านซ้ายเจาะรูหนึ่งรู สภาพดี F.(1)

Auction Result for LOT NO:28:   Sold at THB 1500

more details

LOT NO: 29    meaning
Starting: THB 4000   Approx: € 105  Download Blank POST-BID
"Document - Court Document franking with General Revenue First Issue - Revalued 4Baht on Seeo (#FG-0105)x2 surcharge in black, total 2 values in amount of 8Baht paying for sentence fee 8Baht. Tied by “SANAM SATIT YUTITUM, APPEAL COURT” cancellation in black. Minor fault at upper right corner. F.(1) "
เอกสาร - เอกสารศาลผนึกอากรทั่วไปชุดแรก - แก้ราคา ราคา 4บาท บนเสี้ยว (#FG-0105)x2 ดวง ตัวพิมพ์แก้สีดำ รวม 2 ดวง เป็นเงิน 8 บาท จ่ายค่าตัดสิน 8บาท ประทับตรา “สนามสถิตย์ยุติธรรม ศาลอุทธรณ์” หมึกสีดำ มุมบนขวามีตำหนิ F.(1)

Auction Result for LOT NO:29:   Sold at THB 4000

more details

LOT NO: 30    meaning
Starting: THB 5000   Approx: € 131  Download Blank POST-BID
"Document - Court Document franking with General Revenue First Issue - Revalued 4Baht on Seek (#FG-0107)x1 pair surcharge in black, total 2 values in amount of 8Baht paying for sentence fee 8Baht. Tied by “SANAM SATIT YUTITUM, APPEAL COURT” cancellation in black ink dated 28 January 115. F.(1) "
เอกสาร - เอกสารศาลผนึกอากรทั่วไปชุดแรก - แก้ราคา ราคา 4บาท บน ซีก (#FG-0107)x1 คู่ ตัวพิมพ์แก้สีดำ รวม 2 ดวง เป็นเงิน 8บาท จ่ายคำตัดสิน 8บาท ประทับตรา “สนามสถิตย์ยุติธรรม ศาลอุทธรณ์” หมึกสีดำ วันที่ 28 มกราคม 115 F.(1)

Auction Result for LOT NO:30:   Sold at THB 5000

more details

LOT NO: 31    meaning
Starting: THB 3500   Approx: € 92  Download Blank POST-BID
"Document - Court Document franking with General Revenue First Issue - Revalued 4Baht on Seek (#FG-0107)x1 surcharge in black, and nung baht on 1 seeo (#FG-0102) 1 single and 1 pair surcharge in red, total 4 values in amount of 7Baht paying for sentence fee 7Baht still pending 1Baht. Tied by “SANAM SATIT YUTITUM, APPEAL COURT” cancellation in black and mark “X” in black. F.(1) "
"เอกสาร - เอกสารศาลผนึกอากรทั่วไปชุดแรก - แก้ราคา ราคา 4บาท บนซีก (#FG-0107)x1 ดวง ตัวพิมพ์แก้สีดำ, และราคา “หนึ่งบาท” บนเสี้ยว(#FG-0102) ดวงเดี่ยว 1 ดวงและ 1 คู่ ตัวพิมพ์แก้สีแดง รวม 4 ดวง เป็นเงิน 7บาท จ่ายค่าตัดสิน 7บาท ยังค้างอีก 1บาท ประทับตรา “สนามสถิตย์ยุติธรรม ศาลอุทธรณ์” หมึกสีดำ และเครืองหมาย “X” ด้วยหมึกสีดำ F.(1) "

Auction Result for LOT NO:31:   Sold at THB 3500

more details

LOT NO: 32    meaning
Starting: THB 8000   Approx: € 210  Download Blank POST-BID
"Document - Court Document franking with General Revenue First Issue - Revalued 4Baht on Seek (#FG-0107)x2 surcharge in black, 10Baht on Seek (#FG-0110)x1 surcharge in black, nung baht on 1 seeo (#FG-0102)x3 surcharge in red, and 1Att on Seeo (#FG-0101)x4 surcharge in black, total 10 values in amount of 21Baht 4Atts paying for lawsuit fee 4Baht and court fee 17Baht 4Atts. Tied by “SANAM SATIT YUTITUM, APPEAL COURT” cancellation in black ink. One value of 1Att on Seeo damaged. F.(1) "
"เอกสาร - เอกสารศาลผนึกอากรทั่วไปชุดแรก - แก้ราคา ราคา 4บาท บน ซีก (#FG-0107)x2 ดวง ตัวพิมพ์แก้สีดำ, ราคา 10บาท บนซีก (#FG-0110)x1 ดวง ตัวพิมพ์แก้สีดำ, “หนึ่งบาท” บนเสี้ยว(#FG-0102)x3 ดวง ตัวพิมพ์แก้สีแดง, และราคา 1อัฐ บนเสี้ยว (#FG-0101)x4 ดวง ตัวพิมพ์แก้สีดำ, รวม 10 ดวง เป็นเงิน21บาท 4อัฐ จ่ายค่าฟ้อง 4บาทและค่าขึ้นศาล 17บาท 4อัฐ ประทับตรา “สนามสถิตย์ยุติธรรม ศาลอุทธรณ์” หมึกสีดำ ราคา 1อัฐ บนเสี้ยว ดวงหนึ่งเสีย F.(1) "

Auction Result for LOT NO:32:   Sold at THB 8000

more details

LOT NO: 33    meaning
Starting: THB 8000   Approx: € 210  Download Blank POST-BID
"Document - Document of Court of Appeals No. 398/51 dated 29 May R.S. 113 affixed with General Revenue First Issue - Revalued 4 Baht on 1 Seeo (#FG-0105) surcharged in black, 1Att on 1 Seeo(#FG-0101) block of 4 surcharged in black, General Revenue First Issue 1Salung(#FG-0004)x1, and and Agricultax Tax 2Salung x1 totally 7 values in amount of 4 Baht 3 Salung and 4Atts paying for appeal fee. Lower right corner affixed with General Revenue First Issue 1Tical(#FG-0005)x1 paying for subpoena fee. All stamps tied by Appeal Court handstamp in black. Upper left with 1 hole. Fault on the right. F.(1)”"
"เอกสาร - เอกสารศาลอุทธรณ์ที่ 398/51 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม ร.ศ. 113 ผนึกอากรทั่วไปชุดแรก - แก้ราคา ราคา 4 บาท บน 1 เสี้ยว (#FG-0105) ตัวพิมพ์แก้สีดำ, ราคา 1อัฐ บน 1 เสี้ยวSeeo(#FG-0101) บล็อคสี่ ตัวพิมพ์แก้สีดำ, อากรทั่วไปชุดแรก 1สลึง(#FG-0004), และอากรค่านาชุดแรก 2สลึง x1 ดวง รวม 7 ดวง เป็นเงิน 4 บาท 3 สลึงกับอีก 4อัฐ จ่ายค่าอุทธรณ์ มุมล่างด้านขวาผนึกอากรทั่วไปชุดแรก ราคา 1บาท(#FG-0005)x1 ดวง จ่ายค่าหมาย แสตมป์ทั้งหมดประทับตราศาลอุทธรณ์ด้วยหมึกสีดำ มุมบนด้านซ้ายเจาะรู 1 รู F.(1)"

Auction Result for LOT NO:33:   unsold

more details

LOT NO: 34    meaning
Starting: THB 5000   Approx: € 131  Download Blank POST-BID
"Document - Court Document affixed with General Revenue First issue 1Tical(#FG-0005) block of 10(5x2) and block of 6(2x3), totally 16 values in amount of 16Baht. Document not specify what was paid. Each value tied by “X” in black ink. Upper right with 2 small holes. Fine. F.(1)"
เอกสาร - เอกสารศาลผนึกอากรทั่วไปชุดแรก ราคา 1บาท(#FG-0005) บล็อก 10(5x2) และบล็อค 6(2x3) รวม 16 ดวง เป็นเงิน 16บาท เอกสารไม่ได้ระบุว่าจ่ายค่าอะไร แสตมป์แต่ละดวงถูกขีดฆ่าด้วย “X” หมึกสีดำ มุมบนขวา มีรูเล็กๆ 2 รู สภาพดี F.(1)

Auction Result for LOT NO:34:   Sold at THB 5000

more details

LOT NO: 35    meaning
Starting: THB 5000   Approx: € 131  Download Blank POST-BID
"Document - Court Document affixed with General Revenue First issue 1Tical(#FG-0005)x1, General Revenue First Issue revalued 2Baht on Seeo(#FG0104)x1 surcharge in black, and 1Att on Seeo(#FG-0101) block of 16(4x4) and 1 single surcharge in black. Totally 19 values in amount of 3Baht 17Atts. Each value tied by “X” in black ink. Fine. F.(1)"
"เอกสาร - เอกสารศาลผนึกอากรทั่วไปชุดแรก ราคา 1บาท(#FG-0005)x1 ดวง, อากรทั่วไปชุดแรกแก้ราคา ราคา 2บาท บน เสี้ยว(#FG0104)x1 ดวง ตัวพิมพ์แก้สีดำ, และ 1อัฐ บน เสี้ยว(#FG-0101) บล็อค 16(4x4) และดวงเดี่ยว 1 ดวง ตัวพิมพ์แก้สีดำ. รวม 19 ดวง เป็นเงิน 3บาท 17อัฐ แสตมป์แต่ละดวงถูกขีดฆ่าด้วย “X” หมึกสีดำ สภาพดี F.(1)"

Auction Result for LOT NO:35:   Sold at THB 9000

more details

LOT NO: 36    meaning
Starting: THB 3000   Approx: € 78  Download Blank POST-BID
"Document - Appeal Court Document franking with General Revenue First Issue 1Tical (#FG-0006)x1, total 1 values in amount of 1Baht paying for subpoena fee. Tied by “APPEAL COURT CIVIL CASE” cancellation in black. Minor fault at upper left corner. F.(1) "
เอกสาร - เอกสารศาลอุทธรณ์ผนึกอากรทั่วไปชุดแรก ราคา 1บาท (#FG-0006)x1 ดวง รวม 1 ดวง เป็นเงิน 1 บาท จ่ายค่าหมาย 1บาท ประทับตรา “ศาลอุทธรณ์ คดีราษฎร” หมึกสีดำ มุมบนซ้ายมีตำหนิ F.(1)

Auction Result for LOT NO:36:   unsold

more details

LOT NO: 37    meaning
Starting: THB 1000   Approx: € 26  Download Blank POST-BID
"Document - Court Document affixed with General Revenue -First Issue 1Tical(#FG-0006) in 2 block of 4 and 1 single, 1Salung(#FG-0004)x2 and 1Seeo(#FG-0001) block of 4 totally 15 values in amount of 9Baht 2Salung and 4 Seeo. All tied by “X” in black ink. Document 3-folded and fault. (1)"
เอกสาร - เอกสารศาล ผนึกอากรทั่วไปชุดแรก ราคา 1บาท(#FG-0006) บล็อคสี่ 2 บล็อคและดวงเดี่ยว 1 ดวง ราคา 1สลึง(#FG-0004)x2 ดวง และราคา 1เสี้ยว(#FG-0001) บล็อคสี่ รวม 15 ดวง เป็นเงิน 9บาท 2สลึงและ 4 เสี้ยว ขีดฆ่าด้วยเครื่องหมาย “X” ด้วยมือหมึกสีดำ เอกสารมีรอยพับ 3 รอย และมีตำหนิ (1)

Auction Result for LOT NO:37:   Sold at THB 1800

more details

LOT NO: 38    meaning
Starting: THB 5000   Approx: € 131  Download Blank POST-BID
"Document - Document of Court of Appeals affixed with General Revenue First Issue - Revalued Nung Baht on 1 Seeo surcharge in red (unrecorded)x 2 , totally 2 values in amount of 2Baht paying for subpoena fee 2Baht. Tied by Court of Appeals handstamp in black. Upper left with 1 punching hole. F.(1)"
เอกสาร - เอกสารศาลอุทธรณ์ผนึกอากรทั่วไปชุดแรก-แก้ราคา หนึ่งบาท บน 1 เสี้ยว ตัวพิมพ์แก้สีแดง (ยังไม่ได้รับการบันทึก)x2 ดวง รวม 2 ดวง เป็นเงิน 2บาท จ่ายค่าหมาย 2บาท ประทับตราศาลอุทธรณ์ มุมบนด้านซ้ายเจาะรู 1 รู F.(1)

Auction Result for LOT NO:38:   unsold

more details

LOT NO: 39    meaning
Starting: THB 3000   Approx: € 78  Download Blank POST-BID
"Document - Double fold Court Document paper affixed with General Revenue First Issue 1Tical(#FG0006)x2 totally 2 values in amount of 2Baht paying for copying fee. TTied by “SANAM SATIT YUTTITAM, COURT OF APPEALS” cancellation with handwritten date 2/3/16 in black ink.(1)"
เอกสาร - เอกสารศาลหน้าคู่ผนึกอากรทั่วไปชุดแรก ราคา 1บาท(#FG-0006)x2 ดวง รวม 2 ดวง เป็นเงิน 2บาท จ่ายค่าคัดสำเนา ประทับตราศาล “สนามสถิตย์ยุติธรรม ศาลอุทธรณ์” วันที่ 2/3/16 หมึกสีดำ (1)

Auction Result for LOT NO:39:   unsold

more details

LOT NO: 40    meaning
Starting: THB 5000   Approx: € 131  Download Blank POST-BID
"Document - Document of Court of Appeals affixed with General Revenue First issue 1Tical(#FG-0005)x17 and 1Seeo(#FG-0001)x4, totally 21 values. Every value tied by “X” in black ink. Left and right of document damaged caused 5 stamps damaged. Center folded.(1) "
เอกสาร - เอกสารศาลอุทธรณ์ผนึกอากรทั่วไปชุดแรก ราคา 1บาท(#FG-0005)x17 ดวง และราคา 1เสี้ยว(#FG-0001)x4 รวม 21 ดวง ทุกดวงถูกขีดฆ่าด้วย “X” หมึกสีดำ ด้านซ้ายและด้านขวาฉีกแหว่งทำให้แสตมป์เสียไป 5 ดวง มีรอยพับตรงกลาง (1)

Auction Result for LOT NO:40:   unsold

more details

LOT NO: 41    meaning
Starting: THB 4000   Approx: € 105  Download Blank POST-BID
"Document - Court Document franking with General Revenue First Issue - Revalued nung baht on 1 seeo (#FG-0102)x1 surcharge in red, total 1 values in amount of 1Baht paying for copying the sentence 1Baht. Tied by “APPEAL COURT CIVIL CASE” cancellation in black. F.(1) "
เอกสาร - เอกสารศาลผนึกอากรทั่วไปชุดแรก - แก้ราคา ราคา “หนึ่งบาท” บนเสี้ยว(#FG-0102) ดวงเดี่ยว 1 ดวง ตัวพิมพ์แก้สีแดง รวม 1 ดวง เป็นเงิน 1บาท จ่ายค่าคัดลอกตัดสิน 1บาท ประทับตรา “ศาลอุทธรณ์ คดีราษฎร” หมึกสีดำ F.(1)

Auction Result for LOT NO:41:   unsold

more details

LOT NO: 42    meaning
Starting: THB 4000   Approx: € 105  Download Blank POST-BID
"Document - Court Document franking with General Revenue First Issue - Revalued 4Baht on Seeo (#FG-0105)x1 surcharge in black and General Revenue First Issue 1Tical(#FG-0006)x2, total 3 values in amount of 6Baht Tied by “??ALPHAENG KASEM RAJSUPAVADEE” cancellation in black. Minor fault at upper left corner. F.(1) "
เอกสาร - เอกสารศาลผนึกอากรทั่วไปชุดแรก - แก้ราคา ราคา 4บาท บนเสี้ยว (#FG-0105)x1 ดวง ตัวพิมพ์แก้สีดำ และอากรทั่วไปชุดแรก ราคา 1บาท (#FG-0006)x2 ดวง รวม 3 ดวง เป็นเงิน 6 บาท จ่ายค่าตัดสิน 8บาท ประทับตรา “ศาลแพ่งเกษม ราชสุภาวดี” หมึกสีดำ มุมบนซ้ายมีตำหนิ F.(1)

Auction Result for LOT NO:42:   unsold

more details

LOT NO: 43    meaning
Starting: THB 4000   Approx: € 105  Download Blank POST-BID
"Document - Court Document franking with General Revenue First Issue 1Tical (#FG-0006)x4, total 4 values in amount of 4Baht. Tied by “??ALPHAENG KASEM RAJSUPAVADEE” cancellation in black. Minor fault at upper right corner F.(1) "
เอกสาร - เอกสารศาลอุทธรณ์ผนึกอากรทั่วไปชุดแรก ราคา 1บาท (#FG-0006)x4 ดวง รวม 4 ดวง เป็นเงิน 4 บาท ประทับตรา “ศาลแพ่งเกษม ราชสุภาวดีอุทธรณ์” หมึกสีดำ มุมบนขวามีตำหนิ F.(1)

Auction Result for LOT NO:43:   unsold

more details

LOT NO: 44    meaning
Starting: THB 6000   Approx: € 157  Download Blank POST-BID
"Document - Appeal Court Document franking with General Revenue First Issue 1Salung (#FG-0004)x1 and 1 Seeo(#FG-0001) block of 6(2x3), total 7 values in amount of 1Salung 6Seeo. Tied by “SANAM SATIT YUTITUM, APPEAL COURT” cancellation in black. and “X” in black. Value 1Salung damaged. Fault on the left and center folded. F.(1) "
เอกสาร - เอกสารศาลอุทธรณ์ผนึกอากรทั่วไปชุดแรก ราคา 1สลึง (#FG-0004)x1 ดวง และราคา 1 เสี้ยว(#FG-0001) บล็อค 6(2x3) รวม 7 ดวง เป็นเงิน 1สลึง 6เสี้ยว Sประทับตรา “สนามสถิตย์ยุติธรรม ศาลอุทธรณ์” หมึกสีดำ และเครื่องหมาย “X” หมึกสีดำ ราคา 1สลึงมีตำหนิ ด้านซ้ายมีตำหนิและพับกลาง F.(1)

Auction Result for LOT NO:44:   unsold

more details

LOT NO: 45    meaning
Starting: THB 5000   Approx: € 131  Download Blank POST-BID
"Document - Document of Court of Appeals affixed with General Revenue First Issue - Revalued 1Att on Seeo(#FG-0101)x8 surcharge in black, totally 8 values in amount of 8Atts. At bottom affixed General Revenue First Issue 1Seeo(#FG0001)x1, 1Salung(#FG-0004)x1 and 1Tical(#FG-0006)x6. Every value tied by “X” in black ink. Triple folded. (1) "
"เอกสาร - เอกสารศาลอุทธรณ์ผนึกอากรทั่วไปชุดแรก - แก้ราคา 1อัฐ บน เสี้ยว(#FG-0101)x8 ดวง ตัวพิมพ์แก้สีดำ รวม 8 ดวง เป็นเงิน 8อัฐ ด้านล่างผนึกอากรทั่วไปชุดแรก ราคา 1เสี้ยว(#FG0001)x1 ดวง, 1สลึง(#FG-0004)x1 ดวง และ 1บาท(#FG-0006)x6 ทุกดวงถูกขีดฆ่าด้วย “X” หมึกสีดำ มีรอยพับสามรอย (1) "

Auction Result for LOT NO:45:   unsold

more details

LOT NO: 46    meaning
Starting: THB 3000   Approx: € 78  Download Blank POST-BID
"Land Deed issued on 11 August R.S. 125 (39th year of King Rama V's reign) for a piece of land of 1Rai and 32Wah equivalent to 437 square wah in Chonburi Province. Three red seals at bottom of deed. Several folds, split,and faults as ususal. (1)"
โฉนดที่ดินลงวันที่ 11 สิงหาคม ร.ศ. 125 (ปีที่ 39 ในรัชกาลที่ 5) สำหรับที่ดินเนื้อที่ 1ไร่และ 32วา เทียบเท่า 437 ตารางวา ในจังหวัดชลบุรีด้านล่างประทับตราแดงสามตรา มีรอยพับมาก แตกและมีตำหนิ (1)

Auction Result for LOT NO:46:   unsold

more details

LOT NO: 47    meaning
Starting: THB 20000   Approx: € 526  Download Blank POST-BID
"Document - Court Document franking with Court Fee First Issue mono-colour in 4 pages in total of 70 values in amount of 462Baht. First page affixed with 80b.(#FC-1012)x2, 10b.(#FC-1009) strip of 5, 4b.(#FC-1008) block of 28(7x4) totally 35 values in amount of 322Baht. Second page affixed with 4b.(#FC-1008) block of 15(3x5) and block of 20(4x5) totally 35 values in amount of 140Baht. Third page affixed with 4b.(#FC-1008) block of 35(7x5) totally 35 values in amount of 140Baht. And fourth page affixed with 4b.(#FC-1008) strip of 8 and 1b.(#FC1007) strip of 3 totally 11 values in amount of 35Baht. Total of 4 pages 116 values in amount of 637Baht. All tied by YUTTITHAM cancellation 22.5.25. First page upper right corner fault. F.(2)"
"เอกสาร - เอกสารศาล 4 แผ่นผนึกชุดฤชาการ ชุดแรก สีเดียว รวม 70 ดวง เป็นเงิน 462บาท แผ่นแรกผนึกราคา 80บ.(#FC-1012)x2 ดวง, ราคา 10บ.(#FC-1009) แถวแนวนอน 5 ดวง, ราคา 4บ.(#FC-1008) บล็อค 28(7x4) รวม 35 ดวง เป็นเงิน 322บาท แผ่นที่สองผนึกราคา 4บ.(#FC-1008) บล็อค 15(3x5) และบล็อค 20(4x5) รวม 35 ดวง เป็นเงิน 140บาท แผ่นที่สามผนึกราคา 4บ.(#FC-1008) บล็อค 35(7x5) รวม 35 ดวง เป็นเงิน140บาท และแผ่นที่สี่ ผนึกราคา 4บ.(#FC-1008) แถวแนวนอน 8 ดวง และราคา 1บ.(#FC1007) แถวแนวนอน 3 ดวง รวม 11 ดวง เป็นเงิน 35บาท ทั่งหมดรวม 4 แผ่น 116 ดวง เป็นเงินทั้งสิ้น 637บาท ทั้งหมดประทับตรายุติธรรม วันที่ 22.5.25 มุมบนด้านขวาของแผ่นแรกแหว่ง F.(2)"

Auction Result for LOT NO:47:   unsold

more details

LOT NO: 48    meaning
Starting: THB 2000   Approx: € 52  Download Blank POST-BID
"Document - Court Document affixed with Court Fee First Issue bi-colour 80Baht(#FC-1180)x1, Erawan Issue 4Baht strip of 5 and strip of 4 and Erawan Issue 1Baht 1 pair and 1 single, and Court Fee First Issue mono-colour revalue Satang 25st. on 16Atts(#FC-1409) totally 15 values in amount of 119.50Baht paying for court fee 97.50Baht, sentence fee 8Baht, book quote fee 2Baht and subpoena fee 12Baht All tied by court cancellation dated 11.3.67. Upper left corner fault but still fine. F.(1)"
"เอกสาร - เอกสารศาลผนึกแสตมป์ฤชากรชุดแรก สองสี ราคา 80บาท(#FC-1180)x1 ดวง, ชุดเอราวํณ ราคา 4บาท แถวแนวนอน 5ดวงและแถวแนวนอน 4 ดวง ชุดเอราวัณราคา 1บาท 1 คู่และดวงเดี่ยว 1 ดวง และฤชากรชุดแรก สีเดียว แก้สตางค์ ราคา 25สต. บน 16อัฐ(#FC-1409) รวม 15 ดวง เป็นเงิน 119.50บาท จ่ายค่าขึ้นศาล 97.50บาท, ค่าตัดสิน 8บาท, ค่าอ้างหนังสือ 2บาท และค่าหมายบังคับ 12บาท ทั้งหมดประทับด้วยตราประทับของศาลวันที่ 11.3.67 มุมบนด้านซ้ายมีตำหนิแต่สภาพยังดี F.(1) "

Auction Result for LOT NO:48:   Sold at THB 4200

more details

LOT NO: 49    meaning
Starting: THB 12000   Approx: € 315  Download Blank POST-BID
"Document - Court Document mixed franking with Court Fee First Issue bi-coloured 80Baht(#FC-1180)x5, mono-colour revalued Satang 25st. on 16Atts(#FC-1309)x2 and Erawan Issue 6x1Baht, 2x4Baht, and 2X10Baht, totally 17 values in amount of 434.75Baht paying for lawsuit fee 6Baht, court fee 412.50Baht, sentence fee 10Baht, and subpoena fee 6Baht for capital of 16,500Baht. All tied by “YUTTITAM” handstamp dated 12.4.76 in black. Upper left embossed with Court of Justice's emblem. F.(1)"
"เอกสาร - เอกสารศาลผนึกอากรปะปนกัน ฤชากรชุดแรกสองสี ราคา 80บาท(#FC-1180)x5 ดวง, สีเดียวแก้สตางค์ ราคา 25สต. บน 16อัฐ(#FC-1309)x2 ดวง และชุดเอราวัณ ราคา 1บาท 6ดวง, 4บาท 2ดวง, และ 10บาท 2ดวง รวม 17 ดวง เป็นเงิน 434.75บาท จ่ายค่าฟ้อง 6บาท, ค่าขึ้นศาล 412.50บาท, ค่าตัดสิน 10บาท, และค่าบังคับ 6บาท สำหรับทุนทรัพย์ 16,500บาท ทั้งหมดประทับด้วยตรา “ยุติธรรม” วันที่ 12.4.76 ด้วยหมึกสีดำ มุมบนด้านซ้ายปั้มสัญญลักษณ์ศาลยุติธรรม F.(1)"

Auction Result for LOT NO:49:   Sold at THB 12000

more details

LOT NO: 50    meaning
Starting: THB 5000   Approx: € 131  Download Blank POST-BID
"Document - Court Document mixed franking with Court Fee First Issue mono-colour 40Baht(#FC-1011)x1,revalued Satang 25st. on 16Atts(#Fc-1309)x2, Erawan Issue 3x4Baht, 1x20Baht and 2x1Baht. Totally 9 values in amount of 74.50Baht but in document states 76.50Baht paying for court fee 62.50Baht, sentence fee 8Baht and lawsuit fee 6Baht. All tied by “YUTTITAM” handstamp dated 26.3.67 in black. Punching hold upper left. F.(1)"
"เอกสาร - เอกสารศาลผนึกอากรปะปนกัน ฤชากรชุดแรกสีเดียว ราคา 40บาท(#FC-1011)x1 ดวง สีเดียวแก้สตางค์ ราคา 25สต. บน 16อัฐ(#Fc-1309)x2 ดวง ชุดเอราวัณ ราคา 4บาท 3ดวง, 20บาท 1 ดวง และ 1บาท 2ดวง รวม 9 ดวง เป็นเงิน 74.50บาท แต่ในเอกสารระบุ 76.50บาท จ่ายค่าขึ้นศาล 62.50บาท ค่าตัดสิน 8บาท และค่าฟ้อง 6บาท ทั้งหมดประทับด้วยตรา “ยุติธรรม” วันที่26.3.67 ด้วยหมีฃึกสีดำ มุมบนซ้ายเจาะรูหนึ่งรู F.(1)"

Auction Result for LOT NO:50:   unsold
Found 2707 items, showing 1 to 50.    Next 50 MatchesPayment by credit cards will be charged 2% ontop the total invoice. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price