รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 38.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล
Page 1, showing item 28 from total of 2707     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 28    meaning Starting: THB 1500   Approx: € 39  Download Blank POST-BID
"Document - Court Document affixed with General Revenue First Issue - Revalued 4Baht on 1 Seeo (#FG-0105)x2 surcharged in black, total 2 values in amount of 8Baht paying for sentence fee 8Baht . All tied by “X” in black. Upper left corner with one punching hole on the left. Fine. F.(1)"
เอกสาร - เอกสารศาลผนึกอากรทั่วไปชุดแรก - แก้ราคา ราคา 4 บาท บน 1 เสี้ยว (#FG-0105) 2 ดวง ตัวพิมพ์แก้สีดำ รวม 2 ดวง เป็นเงิน 8 บาท จ่ายค่าตัดสิน 8 บาท ทั้งคู่ขีดฆ่าด้วยเครื่องหมาย “X” ด้วยหมึกสีดำ มุมบนด้านซ้ายเจาะรูหนึ่งรู สภาพดี F.(1)

Auction Result for LOT NO:28:   Sold at THB 1500

เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 1, showing item 28 from total of 2707    Previous Item | Next ItemPayment by credit cards will be charged 2% ontop the total invoice. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price