รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 38.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล
Page 1, showing item 17 from total of 2707     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 17    meaning Starting: THB 5000   Approx: € 131  Download Blank POST-BID
"Document - Court Document affixed with General Revenue First Issue - Revalued 20Baht on Seeo (#FG-0111)x2 surcharge in black, 10Baht on Seeo (#FG-0110)x1 surcharge in black, 4Baht on Seeo(#FG-0105)x2 surcharge in black, General Revenue First Issue 1Salung(#FG0004)x1 and 1Baht(#FG-0006)x3, totally 9 values in amount of 61Baht 1 Salung. All tied by court cancellation in black. Top and right fault. (1) "
"เอกสาร - เอกสารศาล ผนึกอากรทั่วไปชุดแรก - แก้ราคา ราคา 20บาท บน เสี้ยว(#FG-0111)x2 ดวง ตัวพิมพ์แก้สีดำ, 10บาท บน เสี้ยว(#FG-0110)x1 ดวง ตัวพิมพ์แก้สีดำ, 4บาท บน เสี้ยว(#FG-0105)x2 ดวง ตัวพิมพ์แก้สีดำ, อากรทั่วไปชุดแรก ราคา 1สลึง(#FG0004)x1 ดวง และ 1บาท(#FG-0006)x3 ดวง รวม 9 ดวง เป็นเงิน 61บาท 1 สลึง ทั้งหมดประทับด้วยตราประทับของศาลด้วยหมึกสีดำ ด้านบนและด้านขวามีตำหนิ(1) "

Auction Result for LOT NO:17:   Sold at THB 8200

เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 1, showing item 17 from total of 2707    Previous Item | Next ItemPayment by credit cards will be charged 2% ontop the total invoice. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price