รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 38.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล
Page 1, showing item 13 from total of 2707     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 13    meaning Starting: THB 5000   Approx: € 131  Download Blank POST-BID
"Document - Verdict dated 15 November R.S. 113 affixed with General Revenue First Issue - Revalued 4Baht on Seeo (#FG-0105)x1 surcharge in black and 40Baht on Sik(#FG-0112)x1 surcharge in black, totally 2 values in amount of 44Baht paying for sentence fee 40Baht and copying the verdict fee 4Baht. Both tied by “X” in black and court seal in red. Punching hole on uppper left. Fine. F.(1) "
เอกสาร - คำตัดสินลงวันที่ 15 พฤศจิกายน ร.ศ. 113 ผนึกอากรทั่วไปชุดแรก - แก้ราคา ราคา 4บาท บนเสี้ยว (#FG-0105)x1 ดวง ตัวพิมพ์แก้สีดำ และราคา 40บาท บนซีก(#FG-0112)x1 ดวง ตัวพิมพ์แก้สีดำ รวม 2 ดวง เป็นเงิน 44บาท จ่ายค่าตัดสิน40บาท และค่าคัดคำตัดสิน 4บาท ทั้งคู่ขีดฆ่าด้วยเครื่องหมาย “X” ด้วยหมึกสีดำและตราศาลหมึกสีแดง มุมบนด้านซ้ายเจาะรูหนึ่งรู สภาพดี F.(1)

Auction Result for LOT NO:13:   Sold at THB 6200

เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 1, showing item 13 from total of 2707    Previous Item | Next ItemPayment by credit cards will be charged 2% ontop the total invoice. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price