รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 38.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล
Page 1, showing item 15 from total of 2707     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 15    meaning Starting: THB 5000   Approx: € 131  Download Blank POST-BID
"Document - Document of Court of Appeals affixed with General Revenue First Issue - Revalued 20Baht on Seek(#FG-0111)x1 surcharge in black, 4Baht on Seeo(#FG-105)x1 surcharge in black and 1Att on Seeo(#FG-0101)x5 surcharge in black, totally 7 values in amount of 24Baht 5Atts. At lower right affixed General Revenue First Issue 1Tical(#FG-0006) in pair. All tied by court cancellation in black. Triple folded and fault. (1) "
"เอกสาร - เอกสารศาลอุทธรณ์ผนึกอากรทั่วไปชุดแรก - แก้ราคา ราคา 20บาท บน ซีก(#FG-0111)x1 ดวง ตัวพิมพ์แก้สีดำ, 4บาท บน เสี้ยว(#FG-105)x1 ดวง ตัวพิมพ์แก้สีดำ และ 1อัฐ บน เสี้ยว(#FG-0101)x5 ดวง ตัวพิมพ์แก้สีดำ รวม 7 ดวง เป็นเงิน 24บาท 5อัฐ มุมล่างขวาผนึกอากรทั่วไปชุดแรก ราคา 1บาท(#FG-0006)x1 คู่ ทั้งหมดประทับด้วยตราประทับของศาลด้วยหมึกสีดำ มีรอยพับสามรอยและมีตำหนิ (1) "

Auction Result for LOT NO:15:   Sold at THB 5800

เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 1, showing item 15 from total of 2707    Previous Item | Next ItemPayment by credit cards will be charged 2% ontop the total invoice. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price