รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 38.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล
Page 1, showing item 12 from total of 2707     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 12    meaning Starting: THB 6000   Approx: € 157  Download Blank POST-BID
"Document - Verdict dated 14 November R.S. 118 affixed with a single General Revenue First issue - Revalued 40Baht on 1 Seek (#FG-0112) surcharged in black paying for sentence fee, tied by Court of Appreals - Civil Case handstamp in black. A hole on upper right and minor fault. Fine. F.(1)"
เอกสาร - คำตัดสินลงวันที่ 14 พฤศจิกายน ร.ศ. 118 ผนึกอากรทั่วไปชุดแรก - แก้ราคา ราคา 40 บาท บน 1 ซีก (#FG-0112) ตัวพิมพ์แก้สีดำ จ่ายค่าตัดสินประทับตราศาลอุทธรณ์คดีราษฎรด้วยหมึกสีดำ มุมบนด้านขวาเจาะรูหนึ่งรูและมีตำหนิ สภาพดี F.(1)

Auction Result for LOT NO:12:   unsold

เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 1, showing item 12 from total of 2707    Previous Item | Next Item



Payment by credit cards will be charged 2% ontop the total invoice. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price