รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 38.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล
Page 1, showing item 23 from total of 2707     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 23    meaning Starting: THB 2000   Approx: € 52  Download Blank POST-BID
"Document - Civil Court Document dated 31 July R.S. 113 franking with General Revenue First Issue - Revalued 4Baht on Seeo (#FG-0105)x1 surcharge in black, total 1 value in amount of 4Baht. Tied by “??ALPHAENG KASEM RAJSUPAVADEE” cancellation in black. F.(1) "
เอกสาร - เอกสารศาลแพ่ง ลงวันที่ 31 กรกฎาคม ร.ศ. 113 ผนึกอากรทั่วไปชุดแรก - แก้ราคา ราคา 4บาท บนเสี้ยว (#FG-0105)x1 ดวง ตัวพิมพ์แก้สีดำ รวม 1 ดวง เป็นเงิน 4 บาท ประทับตรา “ศาลแพ่งเกษม ราชสุภาวดี” หมึกสีดำ F.(1)

Auction Result for LOT NO:23:   Sold at THB 2000

เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 1, showing item 23 from total of 2707    Previous Item | Next ItemPayment by credit cards will be charged 2% ontop the total invoice. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price