รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 38.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล
Page 1, showing item 35 from total of 2707     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 35    meaning Starting: THB 5000   Approx: € 131  Download Blank POST-BID
"Document - Court Document affixed with General Revenue First issue 1Tical(#FG-0005)x1, General Revenue First Issue revalued 2Baht on Seeo(#FG0104)x1 surcharge in black, and 1Att on Seeo(#FG-0101) block of 16(4x4) and 1 single surcharge in black. Totally 19 values in amount of 3Baht 17Atts. Each value tied by “X” in black ink. Fine. F.(1)"
"เอกสาร - เอกสารศาลผนึกอากรทั่วไปชุดแรก ราคา 1บาท(#FG-0005)x1 ดวง, อากรทั่วไปชุดแรกแก้ราคา ราคา 2บาท บน เสี้ยว(#FG0104)x1 ดวง ตัวพิมพ์แก้สีดำ, และ 1อัฐ บน เสี้ยว(#FG-0101) บล็อค 16(4x4) และดวงเดี่ยว 1 ดวง ตัวพิมพ์แก้สีดำ. รวม 19 ดวง เป็นเงิน 3บาท 17อัฐ แสตมป์แต่ละดวงถูกขีดฆ่าด้วย “X” หมึกสีดำ สภาพดี F.(1)"

Auction Result for LOT NO:35:   Sold at THB 9000

เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 1, showing item 35 from total of 2707    Previous Item | Next ItemPayment by credit cards will be charged 2% ontop the total invoice. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price