รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 38.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล
Page 1, showing item 50 from total of 2707     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 50    meaning Starting: THB 5000   Approx: € 131  Download Blank POST-BID
"Document - Court Document mixed franking with Court Fee First Issue mono-colour 40Baht(#FC-1011)x1,revalued Satang 25st. on 16Atts(#Fc-1309)x2, Erawan Issue 3x4Baht, 1x20Baht and 2x1Baht. Totally 9 values in amount of 74.50Baht but in document states 76.50Baht paying for court fee 62.50Baht, sentence fee 8Baht and lawsuit fee 6Baht. All tied by “YUTTITAM” handstamp dated 26.3.67 in black. Punching hold upper left. F.(1)"
"เอกสาร - เอกสารศาลผนึกอากรปะปนกัน ฤชากรชุดแรกสีเดียว ราคา 40บาท(#FC-1011)x1 ดวง สีเดียวแก้สตางค์ ราคา 25สต. บน 16อัฐ(#Fc-1309)x2 ดวง ชุดเอราวัณ ราคา 4บาท 3ดวง, 20บาท 1 ดวง และ 1บาท 2ดวง รวม 9 ดวง เป็นเงิน 74.50บาท แต่ในเอกสารระบุ 76.50บาท จ่ายค่าขึ้นศาล 62.50บาท ค่าตัดสิน 8บาท และค่าฟ้อง 6บาท ทั้งหมดประทับด้วยตรา “ยุติธรรม” วันที่26.3.67 ด้วยหมีฃึกสีดำ มุมบนซ้ายเจาะรูหนึ่งรู F.(1)"

Auction Result for LOT NO:50:   unsold

เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 1, showing item 50 from total of 2707    Previous Item | Next ItemPayment by credit cards will be charged 2% ontop the total invoice. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price