รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 38.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล
Page 1, showing item 18 from total of 2707     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 18    meaning Starting: THB 8000   Approx: € 210  Download Blank POST-BID
"Document - Court Document No. 116 affixed with General Revenue First Issue - Revalued 20Baht on Sik(#FG-0111)x3 surcharge in black, totally 3 values in amount of 60Baht paying for sentence fee 20Baht by proposition and 2 defendants. Each value tied by court cancellation in black. Fault but still fine. (1) "
เอกสาร - เอกสารศาลเลขที่ 116 ผนึกอากรทั่วไปชุดแรก - แก้ราคา ราคา 20บาท บน ซีก(#FG-0111)x3 ดวง ตัวพิมพ์แก้สีดำ รวม 3 ดวง เป็นเงิน 60บาท โจทย์และจำเลย 2 คน จ่ายค่าตัดสินคนละ 20บาท ทุกดวงประทับด้วยตราประทับของศาลด้วยหมึกสีดำ มีตำหนิแต่สภาพยังดี (1)

Auction Result for LOT NO:18:   Sold at THB 8000

เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 1, showing item 18 from total of 2707    Previous Item | Next ItemPayment by credit cards will be charged 2% ontop the total invoice. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price