รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 38.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล
Page 1, showing item 11 from total of 2707     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 11    meaning Starting: THB 5000   Approx: € 131  Download Blank POST-BID
"Document - Document of Court of Appeals affixed with General Revenue First Issue - Revalued 40Baht on Seek(#FG-0112)x1 surcharge in black and General Revenue First Issue 1Tical(#FG-0006)x1 totally 2 values in amount of 41Baht paying for sentence fee and subpoena fee. Also affixed with General Revenue First Issue - Revalued 20Baht on Seek(#FG-0111)x1 surcharge in black, 4Baht on Seeo(#FG-0105)x1 surcharge in black and General Revenue First Issue 1Tical(#FG-0006)x1, totaly 3 values in amount of 25Baht but not mention pay for what. All tied by court cancellation in black. Fault but still fine. (1) "
"เอกสาร - เอกสารศาลอุทธรณ์ผนึกอากรทั่วไปชุดแรก - แก้ราคา ราคา 40บาท บน ซีก(#FG-0112)x1 ดวง ตัวพิมพ์แก้สีดำ และอากรทั่วไปชุดแรก ราคา 1บาท(#FG-0006)x1 ดวง รวม 2 ดวง เป็นเงิน 41บาท จ่ายค่าตัดสินและค่าหมาย ยังติดผนึกอากรทั่วไปชุดแรก - แก้ราคา ราคา 20บาท บน ซีก(#FG-0111)x1 ดวง ตัวพิมพ์แก้สีดำ, 4บาท บน เสี้ยว(#FG-0105)x1 ดวง ตัวพิมพ์แก้สีดำ และอากรทั่วไปชุดแรก ราคา 1บาท(#FG-0006)x1 ดวง รวม 3 ดวง เป็นเงิน 25บาท แต่ไม่ได้ระบุว่าจ่ายค่าอะไร ทั้งหมดประทับด้วยตราประทับของศาลด้วยหมึกสีดำ มีตำหนิแต่สภาพยังดี (1) "

Auction Result for LOT NO:11:   Sold at THB 8200

เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 1, showing item 11 from total of 2707    Previous Item | Next ItemPayment by credit cards will be charged 2% ontop the total invoice. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price