รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 38.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล
Page 1, showing item 27 from total of 2707     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 27    meaning Starting: THB 5000   Approx: € 131  Download Blank POST-BID
"Document - Court Document affixed with General Revenue First Issue - Revalued 4Baht on 1 Seeo (#FG-0105) surcharged in black, 1Att on 1 Seeo (#FG-0101) 2 blocks of 4 & vertical pair surcharge in black, General Revenue First Issue 1Tical(#FG-0006) pair and 1Salung(#FG-0004), totally 14 values in amount of 6Baht and 1Salung and 10Atts. All tied by court cancellation in black. Some fault. F.(1)"
"เอกสาร - เอกสารศาลผนึกอากรทั่วไปชุดแรก - แก้ราคา ราคา 4บาท บน เสี้ยว (#FG-0105) ตัวพิมพ์แก้สีดำ, 1อัฐ บน 1 เสี้ยว (#FG-0101) บล็อคสี่ 2 บล็อค และคู่แนวตั้ง ตัวพิมพ์แก้สีดำ, อากรทั่วไปชุดแรก ราคา 1บาท(#FG-0006) หนึ่งคู่ และ 1สลึง(#FG-0004) รวม 14 ดวง เป็นเงิน 6บาท 1สลึงและ 10อัฐ ทั้งหมดประทับด้วยตราประทับของศาลด้วยหมึกสีดำ มีตำหนิ F.(1)"

Auction Result for LOT NO:27:   Sold at THB 9000

เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 1, showing item 27 from total of 2707    Previous Item | Next ItemPayment by credit cards will be charged 2% ontop the total invoice. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price