รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 38.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล
Page 1, showing item 16 from total of 2707     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 16    meaning Starting: THB 4000   Approx: € 105  Download Blank POST-BID
"Document - Appeal Court Document franking with General Revenue First Issue - Revalued 20Baht on Seek (#FG-0111)x2 surcharge in black and General Revenue First Issue 1Tical( #FG-0006)x1, total 3 values in amount of 43Baht. Tied by “APPEAL COURT CIVIL CASE” cancellation in black. F.(1) "
"เอกสาร - เอกสารศาลผนึกอากรทั่วไปชุดแรก - แก้ราคา ราคา 20บาท บนซีก (#FG-0111)x2 ดวง ตัวพิมพ์แก้สีดำ และอากรทั่วไปชุดแรก ราคา 1บาท( #FG-0006)x1 ดวง, รวม 3 ดวง เป็นเงิน 43บาท ประทับตรา “ศาลอุทธรณ์ คดีราษฎร” หมึกสีดำ F.(1) "

Auction Result for LOT NO:16:   unsold

เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 1, showing item 16 from total of 2707    Previous Item | Next ItemPayment by credit cards will be charged 2% ontop the total invoice. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price