รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 38.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล
Page 1, showing item 8 from total of 2707     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 8    meaning Starting: THB 9000   Approx: € 236  Download Blank POST-BID
"Document - Court Document franking with General Revenue First Issue - Revalued 40Baht on Seek (#FG-0112)x1 surcharge in black, 10Baht on Seek (#FG-0110)x1 surcharge in black, 2Baht on Seeo (#FG-0104)x1 surcharge in black, 1Att on Seeo (#FG-0101)x1 surcharge in black, and General Revenue First Issue 1Tical(#FG-0006)x1, total 5 values in amount of 53Baht 1Att. Tied by “SANAM SATIT YUTITUM, APPEAL COURT” cancellation in black ink and mark “X” in black. Triple folded. F.(1) "
"เอกสาร - เอกสารศาลผนึกอากรทั่วไปชุดแรก - แก้ราคา ราคา40บาท บนซีก (#FG-0112)x1 ดวง ตัวพิมพ์แก้สีดำ, ราคา 10บาท บน ซีก (#FG-0110)x1 ดวง ตัวพิมพ์แก้สีดำ, ราคา 2บาท บนเสี้ยว (#FG-0104)x1 ดวง ตัวพิมพ์แก้สีดำ, ราคา 1อัฐ บน เสี้ยว (#FG-0101)x1 ดวง ตัวพิมพ์แก้สีดำ, และอากรทั่วไปชุดแรกราคา 1บาท(#FG-0006)x1 ดวง, รวม 5 ดวง เป็นเงิน 53บาท 1อัฐ ประทับตรา “สนามสถิตย์ยุติธรรม ศาลอุทธรณ์” มีรอยพับสามรอย F.(1) "

Auction Result for LOT NO:8:   Sold at THB 16000

เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 1, showing item 8 from total of 2707    Previous Item | Next ItemPayment by credit cards will be charged 2% ontop the total invoice. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price