รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 38.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล
Page 1, showing item 31 from total of 2707     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 31    meaning Starting: THB 3500   Approx: € 92  Download Blank POST-BID
"Document - Court Document franking with General Revenue First Issue - Revalued 4Baht on Seek (#FG-0107)x1 surcharge in black, and nung baht on 1 seeo (#FG-0102) 1 single and 1 pair surcharge in red, total 4 values in amount of 7Baht paying for sentence fee 7Baht still pending 1Baht. Tied by “SANAM SATIT YUTITUM, APPEAL COURT” cancellation in black and mark “X” in black. F.(1) "
"เอกสาร - เอกสารศาลผนึกอากรทั่วไปชุดแรก - แก้ราคา ราคา 4บาท บนซีก (#FG-0107)x1 ดวง ตัวพิมพ์แก้สีดำ, และราคา “หนึ่งบาท” บนเสี้ยว(#FG-0102) ดวงเดี่ยว 1 ดวงและ 1 คู่ ตัวพิมพ์แก้สีแดง รวม 4 ดวง เป็นเงิน 7บาท จ่ายค่าตัดสิน 7บาท ยังค้างอีก 1บาท ประทับตรา “สนามสถิตย์ยุติธรรม ศาลอุทธรณ์” หมึกสีดำ และเครืองหมาย “X” ด้วยหมึกสีดำ F.(1) "

Auction Result for LOT NO:31:   Sold at THB 3500

เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 1, showing item 31 from total of 2707    Previous Item | Next ItemPayment by credit cards will be charged 2% ontop the total invoice. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price