รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 38.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล
Page 1, showing item 48 from total of 2707     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 48    meaning Starting: THB 2000   Approx: € 52  Download Blank POST-BID
"Document - Court Document affixed with Court Fee First Issue bi-colour 80Baht(#FC-1180)x1, Erawan Issue 4Baht strip of 5 and strip of 4 and Erawan Issue 1Baht 1 pair and 1 single, and Court Fee First Issue mono-colour revalue Satang 25st. on 16Atts(#FC-1409) totally 15 values in amount of 119.50Baht paying for court fee 97.50Baht, sentence fee 8Baht, book quote fee 2Baht and subpoena fee 12Baht All tied by court cancellation dated 11.3.67. Upper left corner fault but still fine. F.(1)"
"เอกสาร - เอกสารศาลผนึกแสตมป์ฤชากรชุดแรก สองสี ราคา 80บาท(#FC-1180)x1 ดวง, ชุดเอราวํณ ราคา 4บาท แถวแนวนอน 5ดวงและแถวแนวนอน 4 ดวง ชุดเอราวัณราคา 1บาท 1 คู่และดวงเดี่ยว 1 ดวง และฤชากรชุดแรก สีเดียว แก้สตางค์ ราคา 25สต. บน 16อัฐ(#FC-1409) รวม 15 ดวง เป็นเงิน 119.50บาท จ่ายค่าขึ้นศาล 97.50บาท, ค่าตัดสิน 8บาท, ค่าอ้างหนังสือ 2บาท และค่าหมายบังคับ 12บาท ทั้งหมดประทับด้วยตราประทับของศาลวันที่ 11.3.67 มุมบนด้านซ้ายมีตำหนิแต่สภาพยังดี F.(1) "

Auction Result for LOT NO:48:   Sold at THB 4200

เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 1, showing item 48 from total of 2707    Previous Item | Next ItemPayment by credit cards will be charged 2% ontop the total invoice. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price