รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 38.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล
Page 1, showing item 21 from total of 2707     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 21    meaning Starting: THB 5000   Approx: € 131  Download Blank POST-BID
"Document - Document of Court of Appeals - Civil Case No. 2367 dated 8 December R.S. 112 franking with General Revenue First Issue - Revalued 10baht on 1 Seek (#FG-0110) surcharged in black, and General Revenue First issue 1Tical(#FG-0005) strip of 6, totally 7 values in amount of 16baht paying for sentence fee 10baht and no mention 6baht paying for what. Stamps tied by “X” in black ink. Upper left with a hole. Nicely mounted on exhibit page. F.(1) "
เอกสาร - เอกสารศาลอุทธรณ์ - คดีราษฎร ที่ 2367 วันที่ 8 ธันวาคม ร.ศ. 112 ผนึกอากรทั่วไปชุดแรก-แก้ราคา ราคา 10บาท บน 1ซีก (#FG-0110) ตัวพิมพ์แก้สีดำ หนึ่งดวง และอากรทั่วไปชุดแรก ราคา 1บาท(#FG-0005) แถวแนวนอน 6 ดวง รวม 7 ดวง เป็นเงิน 16บาท จ่ายค่าตัดสิน 10บาท อีก 6บาท ไม่ได้ระบุว่าจ่ายค่าอะไร แสตมป์ถูกขีดฆ่าด้วย “X” หมึกสีดำ มุมบนซ้ายมีรู 1 รู จัดอย่างสวยงามบนกระดาษสำหรับการประกวด F.(1)

Auction Result for LOT NO:21:   unsold

เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 1, showing item 21 from total of 2707    Previous Item | Next ItemPayment by credit cards will be charged 2% ontop the total invoice. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price