รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 38.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล
Page 1, showing item 49 from total of 2707     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 49    meaning Starting: THB 12000   Approx: € 315  Download Blank POST-BID
"Document - Court Document mixed franking with Court Fee First Issue bi-coloured 80Baht(#FC-1180)x5, mono-colour revalued Satang 25st. on 16Atts(#FC-1309)x2 and Erawan Issue 6x1Baht, 2x4Baht, and 2X10Baht, totally 17 values in amount of 434.75Baht paying for lawsuit fee 6Baht, court fee 412.50Baht, sentence fee 10Baht, and subpoena fee 6Baht for capital of 16,500Baht. All tied by “YUTTITAM” handstamp dated 12.4.76 in black. Upper left embossed with Court of Justice's emblem. F.(1)"
"เอกสาร - เอกสารศาลผนึกอากรปะปนกัน ฤชากรชุดแรกสองสี ราคา 80บาท(#FC-1180)x5 ดวง, สีเดียวแก้สตางค์ ราคา 25สต. บน 16อัฐ(#FC-1309)x2 ดวง และชุดเอราวัณ ราคา 1บาท 6ดวง, 4บาท 2ดวง, และ 10บาท 2ดวง รวม 17 ดวง เป็นเงิน 434.75บาท จ่ายค่าฟ้อง 6บาท, ค่าขึ้นศาล 412.50บาท, ค่าตัดสิน 10บาท, และค่าบังคับ 6บาท สำหรับทุนทรัพย์ 16,500บาท ทั้งหมดประทับด้วยตรา “ยุติธรรม” วันที่ 12.4.76 ด้วยหมึกสีดำ มุมบนด้านซ้ายปั้มสัญญลักษณ์ศาลยุติธรรม F.(1)"

Auction Result for LOT NO:49:   Sold at THB 12000

เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 1, showing item 49 from total of 2707    Previous Item | Next ItemPayment by credit cards will be charged 2% ontop the total invoice. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price