รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 38.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล
Page 1, showing item 37 from total of 2707     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 37    meaning Starting: THB 1000   Approx: € 26  Download Blank POST-BID
"Document - Court Document affixed with General Revenue -First Issue 1Tical(#FG-0006) in 2 block of 4 and 1 single, 1Salung(#FG-0004)x2 and 1Seeo(#FG-0001) block of 4 totally 15 values in amount of 9Baht 2Salung and 4 Seeo. All tied by “X” in black ink. Document 3-folded and fault. (1)"
เอกสาร - เอกสารศาล ผนึกอากรทั่วไปชุดแรก ราคา 1บาท(#FG-0006) บล็อคสี่ 2 บล็อคและดวงเดี่ยว 1 ดวง ราคา 1สลึง(#FG-0004)x2 ดวง และราคา 1เสี้ยว(#FG-0001) บล็อคสี่ รวม 15 ดวง เป็นเงิน 9บาท 2สลึงและ 4 เสี้ยว ขีดฆ่าด้วยเครื่องหมาย “X” ด้วยมือหมึกสีดำ เอกสารมีรอยพับ 3 รอย และมีตำหนิ (1)

Auction Result for LOT NO:37:   Sold at THB 1800

เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 1, showing item 37 from total of 2707    Previous Item | Next ItemPayment by credit cards will be charged 2% ontop the total invoice. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price