รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 38.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล
Page 1, showing item 33 from total of 2707     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 33    meaning Starting: THB 8000   Approx: € 210  Download Blank POST-BID
"Document - Document of Court of Appeals No. 398/51 dated 29 May R.S. 113 affixed with General Revenue First Issue - Revalued 4 Baht on 1 Seeo (#FG-0105) surcharged in black, 1Att on 1 Seeo(#FG-0101) block of 4 surcharged in black, General Revenue First Issue 1Salung(#FG-0004)x1, and and Agricultax Tax 2Salung x1 totally 7 values in amount of 4 Baht 3 Salung and 4Atts paying for appeal fee. Lower right corner affixed with General Revenue First Issue 1Tical(#FG-0005)x1 paying for subpoena fee. All stamps tied by Appeal Court handstamp in black. Upper left with 1 hole. Fault on the right. F.(1)”"
"เอกสาร - เอกสารศาลอุทธรณ์ที่ 398/51 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม ร.ศ. 113 ผนึกอากรทั่วไปชุดแรก - แก้ราคา ราคา 4 บาท บน 1 เสี้ยว (#FG-0105) ตัวพิมพ์แก้สีดำ, ราคา 1อัฐ บน 1 เสี้ยวSeeo(#FG-0101) บล็อคสี่ ตัวพิมพ์แก้สีดำ, อากรทั่วไปชุดแรก 1สลึง(#FG-0004), และอากรค่านาชุดแรก 2สลึง x1 ดวง รวม 7 ดวง เป็นเงิน 4 บาท 3 สลึงกับอีก 4อัฐ จ่ายค่าอุทธรณ์ มุมล่างด้านขวาผนึกอากรทั่วไปชุดแรก ราคา 1บาท(#FG-0005)x1 ดวง จ่ายค่าหมาย แสตมป์ทั้งหมดประทับตราศาลอุทธรณ์ด้วยหมึกสีดำ มุมบนด้านซ้ายเจาะรู 1 รู F.(1)"

Auction Result for LOT NO:33:   unsold

เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 1, showing item 33 from total of 2707    Previous Item | Next ItemPayment by credit cards will be charged 2% ontop the total invoice. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price