รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 38.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล
Page 1, showing item 7 from total of 2707     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 7    meaning Starting: THB 5000   Approx: € 131  Download Blank POST-BID
"Document - Court Document affixed stamp 3 times: 1st time affixed with General Revenue First Issue - Revalued 40Baht on Seek(#FG-0112)x1 surcharge in black, 20Baht on Seek(#FG-0111)x1 surcharge in black, 10Baht on Seek(#FG-0110)x1 surcharge in black, 4Baht on Seo(#FG-0105)x1 surcharge in black; 2nd time affixed with 4Baht on Seo(#FG-0105)x1 surcharge in black and General Revenue First Issue 1Tical(#FG-0005)x1; and 3rd time affixed with General Revenue First Issue 1Tical(#FG-0005)x1. Totally 7 values in amount of 80Baht paying for the sentence fee. All tied by court cancellation in black. Left and bottom fault. (1) "
"เอกสาร - เอกสารศาลผนึกแสตมป์ 3 ครั้ง: ครั้งที่ 1 ผนึกอากรทั่วไปชุดแรก-แก้ราคา ราคา 40บาท บน ซีก(#FG-0112)x1 ดวง ตัวพิมพ์แก้สีดำ, 20บาท บน ซีก (#FG-0111)x1 ดวง ตัวพิมพ์แก้สีดำ, 10บาท บน ซีก(#FG-0110)x1 ดวง ตัวพิมพ์แก้สีดำ, และ 4บาท บน เสี้ยว(#FG-0105)x1 ดวง ตัวพิมพ์แก้สีดำ; ครั้งที่ 2 ผนึกอากรทั่วไปชุดแรก-แก้ราคา ราคา 4บาท บน เสี้ยว (#FG-0105)x1 ดวง ตัวพิมพ์แก้สีดำ และผนึกอากรทั่วไปชุดแรก ราคา 1บาท(#FG-0005)x1 ดวง; และครั้งที่ 3 ผนึกอากรทั่วไปชุดแรก ราคา 1บาท(#FG-0005)x1 ดวง รวม 7 ดวง เป็นเงิน 80บาท จ่ายค่าตัดสิน ทั้งหมดประทับด้วยตราประทับของศาลด้วยหมึกสีดำ ด้านซ้ายและด้านล่างมีตำหนิ (1) "

Auction Result for LOT NO:7:   Sold at THB 8000

เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 1, showing item 7 from total of 2707    Previous Item | Next ItemPayment by credit cards will be charged 2% ontop the total invoice. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price