รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 38.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล
Page 1, showing item 6 from total of 2707     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 6    meaning Starting: THB 5000   Approx: € 131  Download Blank POST-BID
"Document - Document of Court of Appeals affixed with General Revenue First Issue - Revalued 1Chang on Salung(#FG-0114)x1 surcharge in black, 40Baht on Seek(#FG-0112)x1 surcharge in black, NungBaht on 1 Seeo(#FG-0102)x3 surcharge in black, 1Att on Seeo(#FG-0101)x3, and Agricultax Tax 2Salung x 1. Totally 9 values in amount of 123Baht 2Salung and 3Atts. All tied by court cancellation in black. Also at lower right corner affixed with 1 stamp but damaged. Upper left corner fault. (1) "
"เอกสาร - เอกสารศาลอุทธรณ์ ผนึกอากรทั่วไปชุดแรก-แก้ราคา ราคา 1ชั่ง บน สลึง(#FG-0114)x1 ดวง ตัวพิมพ์แก้สีดำ, 40บาท บน ซีก(#FG-0112)x1 ดวง ตัวพิมพ์แก้สีดำ, หนึ่งบาท บน 1เสี้ยว(#FG-0102)x3ดวง ตัวพิมพ์แก้สีดำ 1อัฐบนเสี้ยว x3 ดวง ตัวพิมพ์แก้สีดำ(#FG-0101)x3ดวง ตัวพิมพ์แก้สีดำ และอากรค่านาชุดแรก 2สลึง x1 ดวง รวม 9 ดวง เป็นเงิน 123บาท 2สลึง และ 3อัฐ ทั้งหมดประทับด้วยตราประทับของศาลด้วยหมึกสีดำ มุมล่างด้านขวาผนึกแสตมป์อีกหนึ่งดวงแต่ชำรุด มุมบนซ้ายแหว่ง (1)"

Auction Result for LOT NO:6:   Sold at THB 33000

เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 1, showing item 6 from total of 2707    Previous Item | Next ItemPayment by credit cards will be charged 2% ontop the total invoice. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price