รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 38.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล
Page 1, showing item 32 from total of 2707     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 32    meaning Starting: THB 8000   Approx: € 210  Download Blank POST-BID
"Document - Court Document franking with General Revenue First Issue - Revalued 4Baht on Seek (#FG-0107)x2 surcharge in black, 10Baht on Seek (#FG-0110)x1 surcharge in black, nung baht on 1 seeo (#FG-0102)x3 surcharge in red, and 1Att on Seeo (#FG-0101)x4 surcharge in black, total 10 values in amount of 21Baht 4Atts paying for lawsuit fee 4Baht and court fee 17Baht 4Atts. Tied by “SANAM SATIT YUTITUM, APPEAL COURT” cancellation in black ink. One value of 1Att on Seeo damaged. F.(1) "
"เอกสาร - เอกสารศาลผนึกอากรทั่วไปชุดแรก - แก้ราคา ราคา 4บาท บน ซีก (#FG-0107)x2 ดวง ตัวพิมพ์แก้สีดำ, ราคา 10บาท บนซีก (#FG-0110)x1 ดวง ตัวพิมพ์แก้สีดำ, “หนึ่งบาท” บนเสี้ยว(#FG-0102)x3 ดวง ตัวพิมพ์แก้สีแดง, และราคา 1อัฐ บนเสี้ยว (#FG-0101)x4 ดวง ตัวพิมพ์แก้สีดำ, รวม 10 ดวง เป็นเงิน21บาท 4อัฐ จ่ายค่าฟ้อง 4บาทและค่าขึ้นศาล 17บาท 4อัฐ ประทับตรา “สนามสถิตย์ยุติธรรม ศาลอุทธรณ์” หมึกสีดำ ราคา 1อัฐ บนเสี้ยว ดวงหนึ่งเสีย F.(1) "

Auction Result for LOT NO:32:   Sold at THB 8000

เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 1, showing item 32 from total of 2707    Previous Item | Next ItemPayment by credit cards will be charged 2% ontop the total invoice. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price