รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 38.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล
Page 1, showing item 30 from total of 2707     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 30    meaning Starting: THB 5000   Approx: € 131  Download Blank POST-BID
"Document - Court Document franking with General Revenue First Issue - Revalued 4Baht on Seek (#FG-0107)x1 pair surcharge in black, total 2 values in amount of 8Baht paying for sentence fee 8Baht. Tied by “SANAM SATIT YUTITUM, APPEAL COURT” cancellation in black ink dated 28 January 115. F.(1) "
เอกสาร - เอกสารศาลผนึกอากรทั่วไปชุดแรก - แก้ราคา ราคา 4บาท บน ซีก (#FG-0107)x1 คู่ ตัวพิมพ์แก้สีดำ รวม 2 ดวง เป็นเงิน 8บาท จ่ายคำตัดสิน 8บาท ประทับตรา “สนามสถิตย์ยุติธรรม ศาลอุทธรณ์” หมึกสีดำ วันที่ 28 มกราคม 115 F.(1)

Auction Result for LOT NO:30:   Sold at THB 5000

เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 1, showing item 30 from total of 2707    Previous Item | Next ItemPayment by credit cards will be charged 2% ontop the total invoice. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price